Nástroje pro monitoring a konfiguraci

 

Oddělení TMC se zaměřuje na hardwarovou akceleraci nástrojů pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí a detailní bezpečnostní analýzu síťového provozu. Výzkum začal v roce 2003 jako aktivita sdružení CESNET zabývající se hardwarovou akcelerací routování IPv6 protokolu (Liberouter). Později se projekt Liberouter začal zabývat návrhem akceleračních FPGA karet pro 10, 40 a 100 Gbps počítačové sítě a vývojem nástrojů pro monitorování a bezpečnost. Všechny tyto výzkumné a vývojové aktivity zastřešuje sdružení CESNET, Oddělení nástrojů pro monitoring a konfiguraci ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Masarykovou univerzitou v Brně a Českým vysokým učením technickým v Praze. V průběhu let se vědci z projektu Liberouter zapojili do mnoha evropských projektů. Získali mnoho zkušeností z oblasti počítačových sítí a vytvořili řadu hardwarově akcelerovaných nástrojů založených na FPGA kartách. Mnoho z těchto nástrojů a prototypů bylo úspěšně nasazeno v akademické síti CESNET a staly se základy pro vytvoření několika komerčních produktů, které nyní nabízí spin-off společnost INVEA-TECH.

Více informací : www.liberouter.org

Novinky: https://twitter.com/liberouter

Kontakt: Jan Kořenek

 

Řešené projekty

DMON100: Distribuovaný systém pro komplexní monitorování vysokorychlostních sítí, TA03010561, 2013-2015

SecurityCloud: Technologie pro zpracování a analýzu síťových dat velkého rozsahu, TA04010062, 2014-2017

OF-CONFIG Open Source Implementationfor Open vSwitch, 01/12/2014 – 12/3/2015

BehavioralBasedForwarding, H2020-ICT-2014-1 – 644122 – BEBA, 2015-2017

Poslední změna: 20.11.2017