Podpora aplikací

Podporujeme aplikace, které jsou podmíněny nadstandardní komunikací náročnou na parametry datových přenosu, jako jsou mimořádný objem, přenosová rychlost, doba reakce nebo spolehlivost, popř. vyžadují speciální přenosový režim, který není možné zajistit ve sdílené IP síti. Pro aplikace jsou vytvářeny end-to-end cesty, privátní a virtuální sítě na různých úrovních, které jim zajistí požadované parametry a potřebnou kvalitu přenosu.

Hlavní složkou našich aktivit v této oblasti je implementace modelových aplikací z různých oborů, které budou využívat schopnosti CESNETu řešit vysokorychlostní spojení a využít potenci a kapacitu sítě CESNET2 jak v národním tak mezinárodním kontextu. Příkladem jsou aplikace z medicínské oblasti, které pracují s grafickými daty pořizovanými moderními snímacími přístroji v nemocnicích (rentgen, MRI, CT), a aplikace z oblasti fyziky, jež zpracovávají data vznikající v unikátních zařízeních (detektory záření, atd.) v zahraničí. Podporujeme aplikace, které se budou zabývat přenosem dat z modelování 3D obrazů v reálném čase, stereo videa, problematikou přenosu scén virtuální reality a přenosu videosignálů ve vysokém rozlišení.

Významnou složkou je i integrační a koordinační práce mezi uživateli na jedné straně a řešiteli technických realizací a servisem vytvořených cest.

kontakt: Jiří Navrátil

Poslední změna: 14.5.2015