Patenty

Patentově chráněné řešení je výsledkem výzkumných aktivit sdružení CESNET. V průběhu působení sdružení se podařilo výzkumníkům získat 13 užitných vzorů, dále 14 patentů v České republice, 8 v USA a 4 v Evropské unii. Jedná se například o:
Patent pro rozptylovací tabulky
Společně s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze byl získán český patent na Systém pro realizaci rozptylovací tabulky. Chrání náš vynález efektivního řešení rozptylovacích tabulek v hradlových polích (FPGA), který se uplatní například v některých kompresních algoritmech. Toto řešení získalo rovněž ochranu v USA - americký patent.
Spektrálně flexibilní zařízení pro obousměrné přenosy optických signálů citlivých na časování
Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických vydal 16. května patentovou listinu pro Spektrálně flexibilní zařízení pro obousměrné přenosy optických signálů citlivých na časování. Jedná se o zařízení z rodiny CzechLight, které umožňuje přenášet velmi přesné a stabilní optické signály na velké vzdálenosti a zejména využít dosud nevyužívaná spektrální pásma. Více informací v tiskové zprávě
Device for receiving video signals transmitted over a packet computer network
Americkým patentem je chráněno unikátní řešení synchronizace obrazových kanálů v zařízení pro příjem obrazu přes počítačovou síť. Nachází využití zejména při 3D, 4K a 8K přenosech. Více informací v tiskové zprávě
Zařízení pro příjem obrazových signálů přenášených přes paketovou počítačovou síť
Evropský patent chránící vynález, který umožňuje přenos sady obrazových signálů s variabilní synchronizací kanálů. Patent nese název Device for receiving video signals transmitted over a packet computer network. Více informací v tiskové zprávě
Zařízení pro příjem obrazového signálu s vysokým rozlišením přenášeného s malým zpožděním asynchronní paketovou počítačovou sítí
Evropský patent jeho obsahem je unikátní řešení zařízení pro příjem obrazu přes počítačovou síť, které umožňuje stabilní přenos a zobrazení i s malou vyrovnávací pamětí, čímž dosahuje jen malého přidaného zpoždění. Nový evropský patent nese název A device for receiving of high-definition video signal with low-latency transmission over an asynchronous packet network a má číslo EP2553936 (B1). Patentově chráněné řešení je výsledkem výzkumných aktivit sdružení CESNET v oblasti přenosů s vysokým rozlišením, které probíhají v oddělení Technologie pro síťové aplikace pod vedením Dr. Ing. Svena Ubika. Sdružení už toto řešení mnohokrát úspěšně využilo při realizaci národních i mezinárodních přenosů podporujících distanční spolupráci odborníků v oblastech medicíny, kultury nebo zpracování multimediálního obsahu. Více informací v tiskové zprávě
Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích
Evropský patentový úřad EPO udělil 3. prosince 2014 patentovou listinu EP2227911 (A2) pro Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích (viz http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2227911A2&KC=A2&FT=D). Zařízení je již chráněno v České republice patentem číslo 300811 vydaným 12. srpna 2009 Úřadem průmyslového vlastnictví a je na trhu dostupné pod označením Czech Light Multicast Switch (CLM). Na území Spojených států amerických je toto zařízení chráněno US patentem 8,582,967 z 12. listopadu 2013 Více informací v tiskové zprávě
Zapojení pro rychlou analýzu hlaviček paketů přenášených přes datovou sběrnici
Zapojení pro rychlou analýzu hlaviček paketů přenášených přes datovou sběrnici. Pod tímto názvem se sdružení CESNET ucházelo o udělení amerického patentu pro další ze svých unikátních řešení. Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických shledal tento vynález skutečně jako nový a užitečný a 30. prosince 2014 mu udělil patentovou listinu číslo 8 923 300. Jde už o třetí americký patent udělený sdružení CESNET. Na konci roku 2012 vydal úřad patentovou listinu pro Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích. V lednu loňského roku pak sdružení uspělo se svou Modulární stavebnicí ramanovského vláknového zesilovače. Patentově chráněné zapojení pro rychlou analýzu hlaviček paketů lze průmyslově využít v obvodech pro zpracování paketů. Ve srovnání s běžně využívanými řešeními umí urychlit proces analýzy hlaviček paketů, a přispět tak ke zrychlení celého systému. Patentovaný vynález bude využit jednak při dalším výzkumu a vývoji, ale zároveň už také nalezl přímé komerční uplatnění v praxi. V rámci smlouvy o transferu technologií je patent licencován společnosti INVEA-TECH a.s., která jej integruje do svých hardwarově akcelerovaných řešení pro monitorování vysokorychlostních sítí. Více informací v tiskové zprávě
Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích
Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích jako nový a užitečný vynález a dne 12. 11. 2013 pro něj vydal patentovou listinu US 8,582,967. Patent garantuje výhradní práva sdružení CESNET pro výrobu, prodej a dovoz těchto zařízení na území Spojených států amerických. Zařízení je v České republice již chráněno patentem číslo 300811 vydaným 12. 8. 2009 Úřadem průmyslového vlastnictví a je na trhu dostupné pod označením CzechLight Multicast Switch (CLM). Zařízení umožňuje dynamický multicast vstupních optických signálů v celém spektru vlnových délek používaných pro přenos dat. Je vhodné zejména pro distribuci velmi rychlých datových toků, neboť pracuje naprosto nezávisle na rychlosti nebo modulaci signálů, a také pro přenos signálů náročných na přesné časování, protože jeho zpoždění je konstantní a nezávislé na počtu multicastování i na počtu přepínaných signálů. Více informací v tiskové zprávě

Poslední změna: 23.7.2019