Patenty

Patentově chráněné řešení je výsledkem výzkumných aktivit sdružení CESNET. V průběhu působení sdružení se podařilo výzkumníkům získat 13 užitných vzorů, dále 14 patentů v České republice, 8 v USA a 4 v Evropské unii. Jedná se například o:
Patent pro rozptylovací tabulky
Společně s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze byl získán český patent na Systém pro realizaci rozptylovací tabulky. Chrání náš vynález efektivního řešení rozptylovacích tabulek v hradlových polích (FPGA), který se uplatní například v některých kompresních algoritmech. Toto řešení získalo rovněž ochranu v USA - americký patent.
Connection for quick search of regular expression in data
US 9978451B2, (Jan Kořenek, Viktor Puš)
Modular kit of a device for monitoring the spectral offset of two channels in networks with optical wave multiplexes
US 9978451B2, (Radan Slavík, Josef Vojtěch, Vladimír Smotlacha, Jan Radil)
Spektrálně flexibilní zařízení pro obousměrné přenosy optických signálů citlivých na časování
Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických vydal 16. května patentovou listinu pro Spektrálně flexibilní zařízení pro obousměrné přenosy optických signálů citlivých na časování. Jedná se o zařízení z rodiny CzechLight, které umožňuje přenášet velmi přesné a stabilní optické signály na velké vzdálenosti a zejména využít dosud nevyužívaná spektrální pásma. Více informací v tiskové zprávě
Device for receiving video signals transmitted over a packet computer network
Americkým patentem je chráněno unikátní řešení synchronizace obrazových kanálů v zařízení pro příjem obrazu přes počítačovou síť. Nachází využití zejména při 3D, 4K a 8K přenosech. Více informací v tiskové zprávě
Zařízení pro příjem obrazových signálů přenášených přes paketovou počítačovou síť
Evropský patent chránící vynález, který umožňuje přenos sady obrazových signálů s variabilní synchronizací kanálů. Patent nese název Device for receiving video signals transmitted over a packet computer network. Více informací v tiskové zprávě
Zařízení pro příjem obrazového signálu s vysokým rozlišením přenášeného s malým zpožděním asynchronní paketovou počítačovou sítí
Evropský patent jeho obsahem je unikátní řešení zařízení pro příjem obrazu přes počítačovou síť, které umožňuje stabilní přenos a zobrazení i s malou vyrovnávací pamětí, čímž dosahuje jen malého přidaného zpoždění. Nový evropský patent nese název A device for receiving of high-definition video signal with low-latency transmission over an asynchronous packet network a má číslo EP2553936 (B1). Patentově chráněné řešení je výsledkem výzkumných aktivit sdružení CESNET v oblasti přenosů s vysokým rozlišením, které probíhají v oddělení Technologie pro síťové aplikace pod vedením Dr. Ing. Svena Ubika. Sdružení už toto řešení mnohokrát úspěšně využilo při realizaci národních i mezinárodních přenosů podporujících distanční spolupráci odborníků v oblastech medicíny, kultury nebo zpracování multimediálního obsahu. Více informací v tiskové zprávě
Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích
Evropský patentový úřad EPO udělil 3. prosince 2014 patentovou listinu EP2227911 (A2) pro Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích (viz http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2227911A2&KC=A2&FT=D). Zařízení je již chráněno v České republice patentem číslo 300811 vydaným 12. srpna 2009 Úřadem průmyslového vlastnictví a je na trhu dostupné pod označením Czech Light Multicast Switch (CLM). Na území Spojených států amerických je toto zařízení chráněno US patentem 8,582,967 z 12. listopadu 2013 Více informací v tiskové zprávě
Zapojení pro rychlou analýzu hlaviček paketů přenášených přes datovou sběrnici
Zapojení pro rychlou analýzu hlaviček paketů přenášených přes datovou sběrnici. Pod tímto názvem se sdružení CESNET ucházelo o udělení amerického patentu pro další ze svých unikátních řešení. Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických shledal tento vynález skutečně jako nový a užitečný a 30. prosince 2014 mu udělil patentovou listinu číslo 8 923 300. Jde už o třetí americký patent udělený sdružení CESNET. Na konci roku 2012 vydal úřad patentovou listinu pro Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích. V lednu loňského roku pak sdružení uspělo se svou Modulární stavebnicí ramanovského vláknového zesilovače. Patentově chráněné zapojení pro rychlou analýzu hlaviček paketů lze průmyslově využít v obvodech pro zpracování paketů. Ve srovnání s běžně využívanými řešeními umí urychlit proces analýzy hlaviček paketů, a přispět tak ke zrychlení celého systému. Patentovaný vynález bude využit jednak při dalším výzkumu a vývoji, ale zároveň už také nalezl přímé komerční uplatnění v praxi. V rámci smlouvy o transferu technologií je patent licencován společnosti INVEA-TECH a.s., která jej integruje do svých hardwarově akcelerovaných řešení pro monitorování vysokorychlostních sítí. Více informací v tiskové zprávě
Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích
Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích jako nový a užitečný vynález a dne 12. 11. 2013 pro něj vydal patentovou listinu US 8,582,967. Patent garantuje výhradní práva sdružení CESNET pro výrobu, prodej a dovoz těchto zařízení na území Spojených států amerických. Zařízení je v České republice již chráněno patentem číslo 300811 vydaným 12. 8. 2009 Úřadem průmyslového vlastnictví a je na trhu dostupné pod označením CzechLight Multicast Switch (CLM). Zařízení umožňuje dynamický multicast vstupních optických signálů v celém spektru vlnových délek používaných pro přenos dat. Je vhodné zejména pro distribuci velmi rychlých datových toků, neboť pracuje naprosto nezávisle na rychlosti nebo modulaci signálů, a také pro přenos signálů náročných na přesné časování, protože jeho zpoždění je konstantní a nezávislé na počtu multicastování i na počtu přepínaných signálů. Více informací v tiskové zprávě

Poslední změna: 23.7.2020