MetaCentrum

Logo MetaCentra

MetaCentrum nabízí virtualizované prostředí (cloud) jako základ výkonné výpočetní infrastruktury. Je zapojeno do mezinárodního gridového prostředí EGI. MetaCentrum nabízí integrované autentizační prostředí, umožňující uživatelům vlastí volbu autentizačních nástrojů (Kerberos, certifikáty) a rovněž plně podporuje federativní přístupy. Postupně je rozšiřována oblast služeb navázaných na autorizační infrastrukturu. MetaCentrum dále rozvíjí nástroje monitoringu zabezpečení infrastruktury, včetně jejich nasazení v provozu.

Jsme intezivně zapojeni do relevantních mezinárodních projektů, jako EGI InSPIRE, EMI a CHAIN. Díky nim své aktivity v oblasti gridů koordinujeme s evropským a světovým vývojem.

kontakt: meta@cesnet.cz

Více informací k projektu:  www.metacentrum.cz

Poslední změna: 12.6.2014