European Open Science Cloud


European Open Science Cloud (EOSC) je evropská iniciativa zaměřená na rozvoj infrastruktury podporující postupy otevřené vědy v oblasti správy výzkumných dat. Nyní se začíná implementovat v ČR. Národní portál EOSC-CZ zde: https://www.eosc.cz.

Implementace European Open Science Cloud (EOSC) v České republice si klade za cíl vytvořit národní uzel této evropské iniciativy a podpořit dobrou praxi v oblasti správy výzkumných dat napříč vědeckými komunitami. V rámci implementace Národní datové infrastruktury (NDI) vznikne společná platforma pro sdílení, správu a přístup k datům a výpočetním zdrojům pro výzkumné účely. NDI bude podporovat jak vědecké, tak multidisciplinární výzkumné aktivity a bude zahrnovat širokou škálu vědních oborů a disciplín.

Zástupce CESNET v EOSC Association: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. 

Koordinátor za CESNET: Ing. Helmut Sverenyák

Projekty EOSC

Výstupy

Poslední změna: 21.11.2023