Dosažené výsledky

Dosažené výsledky prezentované v publikacích, které zahrnují:

  • publikace v impaktovaných časopisech;
  • technické zprávy;
  • články ve sbornících;
  • prototypy, užitné vzory a patenty.

Přehled uveřejněných publikací v jednotlivých letech:

Poslední změna: 16.8.2015