Řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT)

Kontakty

zřízení služby:
hlášení incidentů

hlášení problémů:
service desk

Tým CESNET-CERTS řeší a koordinuje řešení bezpečnostních incidentů v síti CESNET2. Správcům a bezpečnostním technikům z připojených sítí členů a účastníků poskytuje metodickou pomoc při řešení bezpečnostních incidentů a zvládání krizových situací, provozuje a poskytuje řadu bezpečnostních služeb a pořádá osvětové akce.

Činnost týmu zahrnuje:

 • Řešení a koordinaci řešení bezpečnostních incidentů v e-infrastruktuře CESNET.
 • Sběr, vyhodnocení a distribuci informací o bezpečnostních incidentech
  • systémy SSERV, ORR, UCEPROT, N6, X2, X4 a další neveřejné zdroje.
 • Na základě dostupných informací a po domluvě s účastníkem:
  • zásah v síťové infrastruktuře ve spolupráci s CESNET NOC,
  • monitoring ve spolupráci s CESNET Service Desk.
 • Provoz systémů
  • Intrusion Detection System (IDS),
  • Honeypot,
  • Warden,
  • Mentat.

CESNET-CERTS je první CSIRT týmem v ČR. CESNET zároveň založil tým CSIRT.CZ, který následně převedl do správy sdružení CZ.NIC (tým plní roli Národního CSIRT ČR).

Hlavní výhody

 • CESNET-CERTS je oficiální bezpečnostní tým sdružení CESNET.
 • CESNET-CERTS je akreditován v rámci úřadu Trusted Introducer.
 • Nabízí další komplexní služby týkající se bezpečnosti.

Pro koho je určena?

Služba je určena organizacím připojeným k e-infrastruktuře CESNET.

Cena

Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků.

Zprovoznění

Služba je automaticky poskytovaná všem připojeným organizacím.

Účastník je povinen řešit vzniklé bezpečnostní incidenty v součinnosti s týmem CESNET-CERTS. Pro příjem stížností na bezpečnostní incidenty je Účastník povinen zřídit a udržovat v souladu s dokumentem RFC 2142  e-mailovou adresu abuse@”doména účastníka“, která distribuuje přijatou poštu na adresy všech osob, které se starají o bezpečnost sítě účastníka.

Související služby

 

Poslední změna: 15.12.2016