Propojovací politika sdružení CESNET

Sdružení CESNET provozuje internetovou síť národního výzkumu CESNET. Tato síť je reprezentována autonomním systémem 2852 – případně dalšími AS. Na síti CESNET jsou provozovány protokoly IP a IPv6.

Tento dokument reprezentuje propojovací (peeringovou) politiku sítě CESNET. Je platný od ledna 2004 a je periodicky aktualizován.

Obecné podmínky propojení

Na propojení se sítí CESNET není právní nárok a sdružení CESNET si vyhrazuje právo odmítnout propojení či toto propojení jednostranně omezit či zrušit v případě, že takové propojení poškodí sdružení či jím provozovanou síť. Požadavky na propojení jsou jednotlivě posuzovány a výsledky jsou žadatelům oznamovány elektronickou poštou.

Žádost o propojení se podává elektronickou poštou na adresu peering@cesnet.cz. Realizací propojení je uzavřena dohoda o propojení se všemi právními důsledky.

Organizační požadavky na propojení

  • Partner musí mít vlastní NOC (Network Operating Centre) v nepřetržitém provozu.
  • Partner musí spolupracovat se sdružením v případě řešení technických nebo organizačních problémů (například útoky či obtěžování).

Technické požadavky na propojení

Partner musí provozovat vlastní internetovou síť s homogenní směrovací politikou.

Partner musí být LIR (Local Internet Authority), musí mít vlastní adresní prostor a autonomní systém.

Směrovací tabulky musí být maximálně agregovány (mechanismem CIDR), CESNET nepřijímá kratší síťové prefixy než /24.

Směrovací cesty (routes) musí být, stejně jako ostatní relevantní informace, registrovány v příslušných registrech (RIPE, ARIN, APNIC).

Partner nesmí směrovat cestu poslední záchrany (route of last resort) přes propojení se sítí CESNET.

Všechen provoz mezi sítěmi CESNET a partnera musí být směrován přímým propojením mezi sítěmi.

Místa propojení

  • Sdružení umožňuje propojení infrastrukturou NIX.CZ. Připojení k infrastruktuře NIX.CZ realizuje každá strana samostatně.
  • Sdružení umožňuje privátní propojení v technologických prostorách sdružení (sál CESNET, CESNET, z.s.p.o., Generála Píky 26, 160 00 Praha 6, Česká Republika)
  • Privátní propojení je možné rozhraními fast ethernet, gigabit ethernet, STM-1. Jiná rozhraní je možné použít pouze na základě předchozí dohody.

Poslední změna: 23.5.2023