Síť CESNET3

Základním prvkem celé e-infrastruktury je vysokorychlostní počítačová síť CESNET3, jejíž páteř propojuje okruhy s vysokými přenosovými rychlostmi největší univerzitní města České republiky a další oblasti. Svým uživatelům kromě standardního připojení k Internetu a velkých přenosových kapacit pro vědecké a výzkumné účely nabízí i další moderní služby, jako například videokonference,  superpočítačové MetaCentrum, IP telefonii ad.

Klíčové vlastnosti

  • Špičkové parametry síťové infrastruktury (vysoké přenosové rychlosti – typicky 10–400 Gb/s, vysoká míra redundance, propojení ve více vrstvách). Komplexní optické řešení páteřní sítě umožňuje připojeným organizacím využívat i velmi náročné aplikace, jako jsou multimediální přenosy, sdíleni datových zdrojů, výpočetních prostředků nebo experimentálních zařízení.
  • Specifická propojení na žádost uživatelů (tzv. end-to-end služby) propojí omezený počet zařízení vyhrazeným spojem. Umožňují přenášet mimořádné objemy dat, například při dálkovém využití unikátních přístrojů. Jejich provoz je zcela izolován od zbytku sítě a nemusí se dělit o dostupnou kapacitu s běžným provozem. Tyto služby jsme navíc schopni zajistit i do zahraničí.
  • Virtuální privátní sítě (VPN) poskytují uzavřené propojení definovaných míst, jejichž vzájemná komunikace je oddělena od běžného síťového provozu. Na rozdíl od end-to-end služeb nemají vyhrazené komunikační kanály, ale sdílejí přenosovou kapacitu s ostatními. Využití najdou zejména při zabezpečení citlivých datových toků.
  • Vysoká míra spolehlivosti je zaručena kombinací redundance páteřní infrastruktury (každý páteřní uzel sítě má alespoň dvě nezávislá připojení) a nepřetržitého monitorování stavu sítě. Záložní spoje jsou obvykle dimenzovány na úrovni základního připojení, což v jiných sítích není obvyklé. Uživatelé se mohou na dostupnost kvalitních služeb plně spolehnout.

Další informacefenix-banner

 

 

Poslední změna: 23.10.2023