Zrychlení internetové trasy ORIENTplus posílí spolupráci mezi EU a Čínou

Londýn, Peking, Praha 12. 4. 2013. Výzkumným pracovníkům, akademikům a studentům po celé Evropě i Číně přinese výhody zrychlení internetového spojení ORIENTplus na 10 Gb/s. Modernizace trasy určené pro výzkum a vzdělávání byla završena dnešním slavnostním setkáním v Londýně. Mezi devíti evropskými národními sítěmi pro výzkum a vzdělávání (NREN), které se projektu účastní, je i tuzemská e-infrastruktura CESNET. Její zástupci se dnešního aktu zúčastnili videokonferenčně z pražského sídla sdružení CESNET.

ORIENTplus, spojující Peking a Londýn, představuje nejkratší a nejrychlejší síťovou trasu mezi oběma regiony, a umožňuje tak rozvoj inovativní spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti výzkumu a vzdělávání. Transkontinentální linka propojuje čínské NREN (CERNET a CSTNET) se 40 miliony uživatelů celoevropské sítě GÉANT. Projekt, který bude do roku 2014 společně financovaný 7. rámcovým programem Evropské unie, čínskou vládou a evropskými i čínskými NREN, koordinuje organizace DANTE.

Na 10 Gb/s se kapacita spojení zvýšila čtyřnásobně z rychlosti 2,5 Gb/s, které dosahoval předchozí projekt ORIENT. Důvodem byla snaha o udržení kroku s rostoucí poptávkou uživatelů. „Tuto modernizaci velice vítáme. Je krásným příkladem toho, s jakým nasazením Evropská unie, Čína i NREN v obou regionech spolupracují na zajišťování špičkové e-infrastruktury pro prvotřídní výzkum a vzdělávání,“ říká k tomu Kostas Glinos, vedoucí útvaru e-infrastruktury na Generálním ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie.

„Rozvíjející se programy v oblasti výzkumu a vývoje technologií i akademická spolupráce mezi Čínou a Evropou jsou jednoznačným důvodem pro další rozvoj vysokokapacitního propojení. Tento společný projekt představuje více než jen internetovou linku. Propojuje naše výzkumná společenství a univerzity, čímž spojuje naše nejlepší mozky,“ dodává Šen Jang, vrchní poradce pro vzdělávání na Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Londýně.

ORIENTplus představuje podpůrnou strukturu pro řadu časově i datově náročných projektů vědecké spolupráce mezi Evropou a Čínou, mimo jiné pro program Velkého hadronového urychlovače (LHC) a projekty v oblastech energetické fúze, pozorování kosmického záření, radioastronomie a přírodních věd. Umožňuje také interaktivní přenos znalostí v reálném čase pomocí inovativních e-learningových nástrojů, například stabilních videokonferencí bez kolísání přenosu.

Ewan Birney z organizace EBI-EMBL vysvětluje přínos spojení ORIENTplus pro rozvoj výzkumu genomu, který probíhá společně na Evropském institutu pro bioinformatiku (EBI) a Pekingském institutu pro genomiku (BGI): „V biologii každý den vzniká neuvěřitelné množství nových experimentálních dat, jež představují zlatý důl pro vědce, ale také celou řadu technických výzev ve světě přírodních věd. Objem námi vytvářených dat se velikostí blíží Velkému hadronovému urychlovači v CERNu – je o pouhý jeden řád nižší. Právě proto potřebujeme výkonné sítě, rozšiřitelná datová úložiště a rychlé počítače, abychom mohli využívat příležitostí, která tato data nabízejí.“

Význam vysokokapacitního propojení pro vědce v oblasti radioastronomie potvrzuje ředitel evropského institutu pro interferometrii JIVE Huib Jan van Langevelde: „Díky nové přímé trase připravujeme napojení dalších čínských dalekohledů vyšší přenosovou rychlostí. Evropské a asijské dalekohledy astronomům společně nabízejí nejpřesnější nástroj k pozorování oblohy.“

Nové spojení ORIENTplus je provozováno v hybridním režimu, takže dokáže zajistit provoz i v režimu point-to-point. Dynamické spoje kromě vyšší kapacity umožní projektovým partnerům pružněji vycházet vstříc specifickým síťovým potřebám uživatelů.

Zásadní výzkumné projekty budou navíc zabezpečeny novou vzájemnou dohodou o celosvětovém zálohování mezi sítěmi ORIENTplus, CERNET, Internet2 a TransPAC3, která zaručuje odolnost sítí a dostupnost IP služeb díky automatickému přesměrovávání provozu v případě výpadků či přerušení kabelů.

ORIENTplus je vysokokapacitní e-infrastruktura propojující evropské a čínské výzkumné pracovníky. Propojuje čínské národní sítě výzkumu a vzdělávání (NREN) CERNET a CSTNET se 40 miliony uživatelů celoevropské sítě GÉANT, a to tzv. Transsibiřskou cestou mezi Pekingem a Londýnem. Projekt zajišťuje spojení mezi oběma regiony nejvyšší síťovou kapacitou a nejkratší cestou. ORIENTplus je podpůrná struktura pro řadu datově náročných projektů vědecké spolupráce, mimo jiné pro spolupráci na studii Velkého hadronového urychlovače, celosvětový program energetické fúze ITER, projekty Šanghajské astronomické observatoře, výzkum genomu a iniciativu v oblasti pozorování kosmického záření ARGO-YBJ. ORIENTplus je společný projekt sítí CERNET (China Education and Research Network), CSTNET (China Science and Technology Network) a devíti evropských NREN (BASNET, CESNET, DFN, e-ARENA, GARR, GRNET, JANET, NORDUNET a PSNC). Koordinuje jej organizace pro síťový výzkum DANTE. Více na: na www.orientplus.eu

GÉANT je vysokorychlostní evropská komunikační síť, vyhrazená pro výzkum a vzdělávání. Společně s partnery z řad národních sítí pro výzkum a vzdělávání (NREN) vytváří bezpečnou vysokorychlostní infrastrukturu, jež slouží 40 milionům uživatelů z více než 8000 institucí ve 40 zemích Evropy. Síť GÉANT, spolufinancovaná Evropskou unií v rámci jejího 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj, je e-infrastrukturou, která tvoří páteř Evropského výzkumného prostoru a podílí se na rozvoji nově vznikajících internetových technologií. Partnery projektu je 32 NREN včetně české sítě CESNET a dále organizace TERENA a DANTE. Právě DANTE jménem evropských NREN síť GÉANT provozuje. Více na: www.geant.net

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Oslavu spuštění ORIENTplus sponzorovala společnost China Unicom Europe.

Tisková zpráva, 12. dubna 2013

Poslední změna: 12.4.2013