Workshop v Praze doporučil služby sítí CEF jako nástroj podpory výzkumu a inovací

Praha 22. září 2014. Ve dnech 15. a 16. září 2014 se sešlo 45 zástupců institucí zabývajících se výzkumem sítí z Afriky, Asie, Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Evropy k jednání o svých zkušenostech s navrhováním a provozem sítí CEF (Customer Empowered Fibre) a k vypracování důležitých směrnic pro další výzkum a experimentální vývoj v oblasti tvorby sítí. Pořadatelem setkání bylo sdružení CESNET. Prezentace, které vybral Stanislav Šíma, se týkaly řady zajímavých nových výsledků v rozvoji výzkumných sítí po celém světě. Prezentace jsou k dispozici na adrese: https://www.cesnet.cz/cesnet/events/cef2014/?lang=en.

Účastníci workshopu doporučili, aby sítě pro výzkum a vzdělávání a experimentální zařízení poskytovaly služby CEF sítí jako celosvětový nástroj podpory výzkumu v řadě různých odvětví vědy a rozšiřování uživatelských skupin v oblastech, které jsou na trhu nedostupné, například snímání hodnot a řízení průmyslových zařízení v reálném čase pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 23.9.2014