Výstava Praha 1848 → 1918 nabízí unikátní 3D modely

Praha 18. února 2019. Už jen do neděle 24. února můžete zhlédnout výstavu Praha 1848 → 1918, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy. Součástí expozice je webová linie nazvaná Předměty Pražanů kolem roku 1900. Jde o prezentaci sbírkových předmětů v podobě 3D modelů, které vytvořili odborníci sdružení CESNET. Návštěvníci výstavy si tak mohou prohlédnout detailní 3D modely kuřáckého stolku z 90. let 19. století, dámských rukavic z období kolem roku 1900 uložených v luxusní schránce a také lednice na přírodní led z pražské domácnosti z roku 1907.

V současné době už umíme digitalizovat prostorové sbírkové předměty nejen pořízením fotografií, ale vytvořením věrných digitálních 3D modelů. Výhodou těchto modelů je přesnější zachycení stavu sbírkových předmětů z archivních důvodů, ale také nové možnosti jejich prezentace široké veřejnosti i odborníkům. Zájemci si je mohou prohlédnout podrobně ze všech stran, otevírat zásuvky, nakouknout do vnitřních částí předmětů a podobně,“ říká Sven Ubik ze sdružení CESNET.

Zajímavá je také možnost vzdáleného přístupu k 3D modelům prostřednictvím internetu. To umožňuje vytváření virtuálních výstav na webu i centrální správu informačních panelů na fyzických výstavách. Modely je možné prezentovat také prostřednictvím virtuální nebo rozšířené reality. Ve vzájemné spolupráci zahraničních sbírkových institucí lze vytvářet unikátní společné výstavy sbírkových předmětů rozmístěných po světě, které může návštěvník pomocí tak zvané digitální repatriace vidět v jedné „virtuální lokalitě“.

3D modely z pražské výstavy Praha 1848 → 1918 si můžete prohlédnout na internetové adrese: http://muzeumprahy.cz/predmety-prazanu-kolem-roku-1900/, nebo na stránkách https://modely.cesnet.cz/. Odkazy zůstanou aktivní i po skončení akce.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 28.2.2019