Virtuální koncerty jsou hudbou více než blízké budoucnosti

Praha 29. června 2015. Ověření podmínek pro distanční spolupráci v reálném čase mezi vzdělávacími institucemi v oblasti hudby a kulturní tvorby a vytvoření technické infrastruktury pro tuto spolupráci bylo cílem unikátního mezinárodního projektu eMusic, jež byl úspěšně zakončen právě v těchto dnech. Koordinátorem celého projektu bylo sdružení tuzemských veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR CESNET.

Společné koncerty špičkových hudebníků z různých koutů světa bez nutnosti zdlouhavého a nákladného cestování? Společné vystoupení hudebníků, kdy se jeden nachází v danou chvíli v Barceloně, další v Londýně, jiný v Berlíně a poslední například v Praze? To již dnes může být realitou. Požadavek na možnost vzdálené spolupráce vzešel od vzdělávacích institucí, které mají zájem o její využití při distanční výuce či zkouškách. Kromě toho umožňuje realizaci nových experimentálních kulturních představení. Ve spolupráci s pracovníky uměleckých škol se v rámci projektu eMusic ověřily i požadavky z pohledu umělců.

„Specifickým požadavkem na přenos zvuku a obrazu v oblasti hudby a kulturní tvorby obecně je potřeba velmi nízkého zpoždění i při propojení lokalit vzdálených až několik tisíc kilometrů,“ vysvětluje Dr. Ing. Sven Ubik ze sdružení CESNET. „Požadavku na souhru v reálném čase odpovídá hodnota celkového zpoždění zvuku menší než 30 ms. To zatím není zdaleka samozřejmost ani v oblasti vysokorychlostních sítí,“ dodává Ubik.

V rámci eMusic proběhlo několik experimentálních přenosů hudebních i tanečních projektů na vzdálenosti kolem 1000 km. Pod českým vedením pracovali odborníci také na ověření vlivu služby Bandwidth on Demand (BoD) – přidělení přenosového pásma na vyžádání, kterou poskytuje evropská akademická síť GÉANT. Pro vlastní přenosy byl využíván software LoLa, jenž vyvinuly ve spolupráci GARR a CONTS, a technologie Modular Video Transmission Platform (MVTP-4K) na bázi programovatelného hardwaru, kterou vyvíjí sdružení CESNET.

Projekt eMusic byl řešen v rámci otevřené výzvy panevropské iniciativy GN3plus a účastnilo se ho celkem šest partnerů: tři národní akademické sítě (CESNET v České republice, GARR v Itálii a JANET ve Velké Británii) a tři umělecky zaměřené vysoké školy (Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze – HAMU, Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini v Terstu – CONTS a Napier University v Edinburghu). Koordinací celého projektu byl pověřen Dr. Ing. Sven Ubik ze sdružení CESNET. Během závěrečného vyhodnocení obdržel projekt třináct z patnácti možných bodů, což je známka vysoké kvality.

Fotografie z vybraných koncertů realizovaných na dálku v rámci projektu eMusic:

  • vlevo souhra cellisty Ivana Vokáče v budově HAMU v Praze a pianistky Hiromi Arai na CONTS v Terstu realizovaná pomocí softwaru LoLa
  • vpravo souhra mezi houslistou Matoušem Pěruškou v laboratoři SAGElab v Praze a pianistkou Alison Rhind v Royal College of Music (RCM) v Londýně realizovaná pomocí zařízení MVTP-4K

eMusic eMusic

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci

Poslední změna: 29.6.2015