Velké výzkumné infrastruktury mají svůj web

Praha 30. listopadu 2017. Sdružení CESNET ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spustilo webové stránky Velké výzkumné infrastruktury České republiky. Slavnostní spuštění stránek proběhlo na Dni národních výzkumných infrastruktur 2. listopadu v Brně.

Nový web www.vyzkumne-infrastruktury.cz obsahuje informace o všech infrastrukturách, které jsou zapsány v Cestovní mapě ČR velkých výzkumných infrastruktur.

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná zařízení, která vykazují vysokou znalostní a technologickou náročnost a jsou provozována na principu otevřeného přístupu k jejich kapacitám. Svým uživatelům tak umožňují dosahovat průlomových poznatků v oblastech základního a aplikovaného výzkumu, jakož i vývoj pokročilých technologií s potenciálem pro uplatnění v moderních inovativních produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou.

Jednotlivé infrastruktury jsou v rámci webu členěny podle odvětví, v nichž působí. Těmi jsou fyzikální vědy, energetika, environmentální vědy, biomedicína a společenské či humanitní vědy. Samostatný odkaz je věnován e-infrastrukturám, mezi které patří také národní e-infrastruktura pro vědu, výzkum a vzdělávání CESNET. Právě její provozovatel, sdružení CESNET, nový web spravuje.

Webová stránka má za cíl sdružovat informace o dění ve velkých infrastrukturách. Jednotlivé infrastruktury mají možnost zasílat informace dvěma způsoby: automaticky jsou přebírány novinky z jejich RSS kanálů nebo pošlou informaci správcům webu. V rámci webu je zobrazována i nabídka aktuálních pracovních pozic, která je zajišťována ve spolupráci se serverem Researchjobs.cz.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 30.11.2017