V Praze zasednou odborníci na lambda síťování

Praha 25. září 2015. Od pondělí 28. do středy 30. září bude v Hotelu International Praha probíhat GLIF 2015 – zasedání mezinárodního konsorcia, které podporuje lambda služby. Ty poskytují velice rychlý a zabezpečený přenos dat v topologii bod-bod. Jsou realizovány čistě optickými segmenty propojenými elektronicky, využívají tedy konverzi optického signálu na elektrický a zpět (tzv. OEO konverzi).

GLIF (Global Lambda Integrated Facility) poskytuje lambda služby v mezinárodním měřítku ve formě integrovaného prostředí s cílem podpořit datově náročný vědecký výzkum a vývoj middlewaru pro lambda síťování. Spojuje přední světové odborníky v oblasti síťování, kteří spolupracují na vývoji mezinárodní infrastruktury, a to například volbou zařízení, požadavků na připojení a nezbytných inženýrských služeb. Účastníky GLIF jsou národní výzkumné a vzdělávací sítě i další instituce, které pracují s lambda službami. Členem GLIF je také tuzemské akademické sdružení CESNET, které je hostitelem pražského setkání.

Sdružení se problematice lambda sítí věnuje dlouhodobě. Mimo jiné vyvinulo soubor služeb CESNET Lambda, které jsou založeny na přenosu optického signálu přes plně transparentní kanály vlnového multiplexu mezi koncovými body (E2E). Služba je poskytována jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a není závislá na poskytovateli připojení ani na typu použitých zařízení. Propojení lokalit a vytvoření dedikovaného okruhu tak závisí pouze na dostupnosti lambda kanálů na jednotlivých spojích. Jejich přenosová rychlost může být 10 Gb/s i vyšší.

Webové stránky akce najdete na: glif2015.cesnet.cz.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 25.9.2015