V Praze zasedne mezinárodní konsorcium XIFI

Praha 12. února 2015. Ve dnech 16. až 18. února hostí v pražském hotelu Diplomat sdružení českých veřejných vysokých škol a akademie věd CESNET jednání členů konsorcia projektu Future Internet – Public Private Partnership, eXperimental Infrastructures for Future Internet (FI-PPP XIFI). Půjde o vůbec poslední setkání během standardní doby řešení projektu, v jehož rámci vznikla experimentální panevropská infrastruktura. Pražské setkání se bude zabývat především závěry a doporučeními třetího review ze strany Evropské komise.

Konsorcium XIFI tvoří 36 institucí z veřejného i soukromého sektoru z celkem třinácti zemí. Sdružení CESNET je přitom jediným zapojeným subjektem z České republiky.

Panevropská infrastruktura XIFI, která je založena na modelu IaaS (Infrastructure as a Service), je pod hlavičkou FIWARE Lab hlavní experimentální platformou pro testování výstupů známých jako Future Internet.

Propojení jednotlivých uzlů (nodů), geograficky rovnoměrně distribuovaných po Evropě, je realizováno přes výzkumnou a vzdělávací síť GÉANT s využitím jejích pokročilých služeb. Český uzel vybudovalo sdružení CESNET ve svých prostorách. Díky kvalitě poskytovaných služeb získalo od konsorcia ocenění FIWARE Silver Label.

Více o projektu XIFI na www.fi-xifi.eu.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 17.2.2015