V Praze proběhne seminář o Internetu nové generace

Praha 9. října 2017. Ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá sdružení CESNET tuto středu 11. října ve svém sídle v pražské Zikově ulici workshop Internet nové generace (Next Generation Internet, NGI). Právě pod tímto názvem zahájila na podzim roku 2015 Evropská komise svou klíčovou prioritu, která je součástí pracovního programu ICT 2018-2020 rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Internet nové generace je orientovaný na člověka. Jde o dlouhodobou iniciativu zaměřenou především na oblast nových technologií, konkrétně na lepší ochranu soukromých údajů, nové internetové architektury, decentralizované datové systémy anebo na nové výzkumné a identifikační nástroje.

Účastníci workshopu, na němž vystoupí zástupce Evropské komise a přední odborníci, budou hledat odpovědi zejména na tyto otázky:

  1. Jaká jsou tři hlavní témata, které musí iniciativa NGI řešit?
  2. Jaká očekávání máme v souvislosti s iniciativou NGI jako jednotlivci, ale také jako zástupci určitého odvětví?
  3. Která zkoumaná řešení či trendy mají největší vizionářský potenciál na úrovni technologické i politické?
  4. Jaký typ hráčů bude hrát klíčovou roli při rozvoji této vize?
  5. Jaká by měla být úloha Evropské unie?

Další podrobnosti o workshopu najdete na: https://www.cesnet.cz/cesnet/events/ngi-workshop/?lang=en

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 14.11.2017