V Lucerně byl k vidění koncert na dálku ve 3D. Hudebníci na plátně byli jako živí

Praha 30. dubna 2013. Výjimečný zážitek čekal tuto sobotu návštěvníky kina Lucerna v Praze. V rámci víkendového 3D Film Festivalu jim sdružení CESNET zprostředkovalo koncert na dálku přenášený technologií 3D z několik kilometrů vzdáleného Paláce Akropolis. Přenos a vysílání koncertu skupiny Android Asteroid proběhly bez komplikací. Díky tomu měli diváci v sále Lucerny pocit, jako by sledovali živé hudebníky. Sobotní akce nastínila, jak by v brzké budoucnosti mohli lidé na různých místech světa současně vnímat takřka identické autentické vjemy.

CESNET nevšední kulturní počin zprostředkoval pomocí zařízení MVTP-4K, které vyvinuli jeho odborníci a jež je dnes známé pod obchodním jménem 4K Gateway. Koncert byl snímán dvěma stereoskopickými kamerami. Oba 3D signály v HD rozlišení byly přenášeny do Lucerny, kde probíhal jejich střih v reálném čase. Výsledný obraz byl promítán na plátno. Diváci mohli sledovat koncert se zpožděním jen několika milisekund, a to ze dvou pohledových míst.

3D Film Festival byl založen před pěti lety v americkém Hollywoodu, a to jako vůbec první veřejné setkání na světě, které se zaměřuje výhradně na stereoskopický obsah ve všech formách zábavních médií. CESNET se do něj zapojil i přednáškou vedoucího svého oddělení technologií pro síťové aplikace Svena Ubika, nazvanou Přenášíme 3D videa do celého světa.

Více o 3D Film Festivalu na: www.3dff.cz

Vývoj technologie 4K Gateway byl realizován s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci projektu POVROS (TA01010324).

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Tisková zpráva, 30. dubna 2013

Poslední změna: 2.10.2015