V Brně proběhl Grid Computing Workshop 2015

Brno 4. prosince 2015. Další ročník uživatelského semináře Grid Computing Workshop proběhl 1. prosince v Brně. Věnoval se přehledu informací a novinek z tuzemského národního gridového i cloudového prostředí, jimiž jsou MetaCentrum a CERIT-SC.

Seminář se tentokrát zaměřil na bioinformatickou vědeckovýzkumnou komunitu a zúčastnilo se ho bezmála osmdesát výzkumných pracovníků z České republiky, ale i ze zahraničí.

Workshop byl organizován projektem MetaCentrum sdružení CESNET a centrem CERIT-SC při Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity za významné spoluúčasti společnosti Atos IT Solutions and Services.

Prezentace a fotografie z akce jsou k dispozici na: https://metavo.metacentrum.cz/cs/seminars/seminar2015/index.html

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 7.12.2015