Úspěšné přenosy unikátní neintubační hrudní chirurgie

Praha 16. 12. 2016. Přenos dvou zákroků prováděných tzv. neintubační hrudní chirurgií realizoval CESNET 9. prosince z Fakultní nemocnice v Brně do kampusu Masarykovy univerzity v rámci odborného sympozia NITS. V obou případech předvedli jedinečnou metodu klínovité resekce plic a lobektomie odborníci z Národní tchajwanské univerzitní nemocnice v Tchaj-pej. Neintubační zákroky, které pacientovi poskytují nejšetrnější možné zacházení, byly v tak velkém rozsahu v České republice provedeny vůbec poprvé.

Přenosy byly zajišťovány pomocí platformy UltraGrid, vyvíjené sdružením CESNET, a zanechaly velmi dobrý dojem jak z hlediska kvality snímků, a to zejména z laparoskopické kamery, tak interaktivity.

Technologie UltraGrid se využívá nejen pro živé přenosy operačních zákroků na lékařské konference, ale i ve fakultních nemocnicích pro rutinní výcvik mediků. Přenosy ve vysoké kvalitě a s nízkým zpožděním nacházejí uplatnění také ve výuce v jiných sférách, například v mikrobiologii. Platforma UltraGrid je s úspěchem nasazována i v řadě uměleckých oborů, ať už se jedná o distribuovaná hudební nebo taneční představení či o restaurování anebo postprodukci filmového materiálu.

CESNET se  oblasti vysoce kvalitních medicínských přenosů věnuje dlouhodobě a podporuje ji vlastním vývojem. V oboru patří ke světové špičce. Svou práci pravidelně prezentuje na významných odborných fórech a kooperuje s předními lékařskými pracovišti na celém světě. Přenosy ve Full HD či 4K rozlišení, a to i ve 3D provedení, přinášejí zejména vědecké komunitě možnost sdílení poznatků na velké vzdálenosti při zachování obrazové kvality.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017