Umělci z šesti koutů světa vytvoří v jeden okamžik multimediální kompozici budoucnosti

Praha 24. května 2017. Praha, Linec, Barcelona, Řím, Bombaj a finský ostrov Hailuoto se ve čtvrtek 1. června propojí v jeden okamžik v rámci multimediálního představení, které bude součástí odborné konference TNC17. Na technickém zajištění projektu se budou podílet i odborníci sdružení CESNET. Přenos z některých lokalit bude realizován pomocí unikátních přenosových technologií, které CESNET vyvíjí.

TNC je největší a nejprestižnější akcí evropských výzkumných internetových sítí, na kterou každoročně přijíždí více než 650 účastníků. Letošní ročník bude probíhat od 25. května do 2. června v rakouském Linci pod mottem The Art of Creative Netvorking neboli Umění kreativního síťování. Chystané představení nazvané net:art / near in the distance 3 koordinované ACOnetem, bude vrcholnou ukázkou takové kreativity. Nastíní, jak vysokorychlostní internetové sítě už v blízké budoucnosti promění nejrůznější součásti lidského života, v tomto případě vnímaní tvůrčích uměleckých procesů.

Představení naváže na loňský projekt, který právě sdružení CESNET zorganizovalo coby hostitel posledního ročníku konference TNC. CESNET v Praze předvedl varhanní koncert na dálku. Zatímco přední český varhaník Jaroslav Tůma hrál v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, jeho kolega Jon M. Skogstad v sále Hudební fakulty Norské univerzity pro vědu a technologie v Trondheimu. Varhaníci byli obousměrně propojeni zvukem i obrazem a předvedli souhru v reálném čase. Zvuk obou varhan byl spolu s obrazem přenášen na závěrečný ceremoniál konference. Koncert byl k vidění i na Internetu, přes který jej vysílal Český rozhlas Brno.

Letošní akce bude výjimečná počtem propojených lokalit. V každé z nich budou v jednom okamžiku spoluvytvářet společné dílo jiní umělci, vedle hudebníků to budou i tanečníci. Výchozím bodem bude album Going Going Going, které vzniklo v rámci elektronického projektu Tosca producenta Richarda Dorfmeistera a hudebníka a skladatele Ruperta Hubera. Jejich ambiciózní kompozice budou doplňovat umělci z různých koutů světa včetně Prahy, konkrétně z prostor SAGElab, síťové multimediální laboratoře sdružení CESNET, Fakulty informačních technologií a Fakulty elektrotechnické ČVUT, která se nachází v areálu ČVUT v Praze-Dejvicích. Na baskytaru tady bude hrát přední německý hudebník a skladatel Hannes Strobl.

Představení net:art / near in the distance 3 je volným pokračováním podobně koncipovaných projektů near in the distance a near in the distance 2 z let 2013 a 2015. Také při těchto akcích organizátoři využili přenosové technologie sdružení CESNET.

Letošní představení nejdříve od 19.00 hodin zhlédnou účastníci konference a po nich, od 20.30 hodin, bude přístupné veřejnosti. Kompozice bude opět k vidění i na Internetu, a to na adrese:

https://www.netart.cc

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017