Třetí evropský patent sdružení CESNET

Praha 31. května 2016. Sdružení CESNET získalo evropský patent chránící jeho vynález, který umožňuje přenos sady obrazových signálů s variabilní synchronizací kanálů. Patent nese název Device for receiving video signals transmitted over a packet computer network (Zařízení pro příjem obrazových signálů přenášených přes paketovou počítačovou síť).

Podstata vynálezu spočívá v novém řešení synchronizace obrazových kanálů při přenosu přes počítačovou síť. Jednotlivé kanály lze libovolně rozdělit do skupin s vlastní synchronizací. Je tak možné jedním zařízením přenášet současně například signál s rozlišením 4K, tvořený synchronizovanými kvadranty o velikosti HD, dále 3D signál se dvěma synchronizovanými obrazy a k tomu další nezávislé HD signály. Rozdělení přenosové kapacity zařízení mezi takové typy signálu lze měnit podle aktuálních požadavků. Zařízení přitom nevyužívá tzv. frame buffer. Díky tomu přidává jen minimální zpoždění v řádu milisekund. Všechny podstatné logické obvody se nachází na straně přijímače, který tak může pracovat s libovolným vysílačem.

Patentově chráněné řešení je výsledkem výzkumných aktivit sdružení CESNET v oblasti přenosů s vysokým rozlišením, které probíhají v oddělení technologie pro síťové aplikace pod vedením Dr. Ing. Svena Ubika. Technické řešení uvedené v patentu je využíváno v průmyslově vyráběném zařízení 4K Gateway. Vynález je již chráněn patentem v České republice, ale i ve Spojených státech. Získání evropského patentu je považováno za obtížnější, protože Evropský patentový úřad je při udělování náročnější než ten americký. Patentové řízení trvalo přibližně dva a půl roku, což je u evropských patentů relativně krátká doba.

Nejnovější evropský patent je třetím v pořadí, který CESNET získal: v prosinci 2014 obdržel evropský patent na Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích a o rok později na Zařízení pro příjem obrazového signálu s vysokým rozlišením přenášeného s malým zpožděním asynchronní paketovou počítačovou sítí.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017