Staroměstskou gotickou Madonu si lze prohlížet na dálku díky propracovanému 3D modelu

Praha 6. dubna 2020. Milovníci výstav teď na nějaký čas o svou zálibu přišli. Úplně zoufat ale nemusejí. Moderní technologie jim vybrané artefakty dokážou přiblížit na dálku po internetu, někdy dokonce ve formátu 3D, díky kterému je mohou pozorovat z nejrůznějších úhlů. Například Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci se sdružením CESNET a společností MUSOFT.CZ připravilo novou prezentaci gotické sochy Madony ze Staroměstské radnice formou interaktivního 3D modelu, který doplňuje sbírkový předmět ve stálé expozici, ale zároveň je k vidění na webu muzea a na webu sdružení CESNET.

Interaktivní 3D modely

Socha Madony vytvořená kolem roku 1380 je cenným předmětem ve sbírce Muzea hlavního města Prahy. Do roku 1945 zdobila nároží Staroměstské radnice v Praze, kde ji poté nahradila replika. V letech 2017 a 2018 originál sochy restauroval Jakub Kachút v ateliéru AVU v Praze, kde také odborníci sdružení CESNET vytvořili detailní 3D model.

Použili přitom metodu fotogrammetrie a optického skenování. K tomu potřebovali specifickým postupem pořídit přibližně 300 fotografií. Vytvořený model pak bylo nutné manuálně dopracovat, následně byly doplněny možnosti interakce pomocí speciálního softwaru Blender.

Výsledný 3D model slouží jednak pro podrobné zdokumentování stavu sochy před i po restaurování a jednak pro její prezentaci veřejnosti zcela novým způsobem. „Každá výstava má vzdělávací i kulturní rozměr. Měla by návštěvníka podnítit k zamyšlení nad jejím tématem a zároveň by ho měla bavit. Myslíme si, že moderní technologie pomůžou naplnit oba tyto předpoklady a zároveň přinesou rozšiřující hodnotu k tradičnímu způsobu prezentace sbírek,“ říká Sven Ubik ze sdružení CESNET.

Při běžném provozu mají návštěvníci stálé expozice v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy možnost prohlédnout si jak originál sochy, tak na dotykovém panelu její interaktivní 3D vizualizaci. Ta je dostupná také na internetu, a to i v současné mimořádné době. Na propracovaném 3D modelu zájemci vidí artefakt ze všech stran, ale kromě toho mohou odnímat a doplňovat různé části, které byly vytvořeny během restaurování. Historické prameny o původní podobě sochy se totiž liší v přesnosti, a proto bylo rozhodnuto doplnit sochu pouze vybranými detaily. V rámci vizualizace je možné porovnávat všechny zvažované verze. Její součástí jsou rovněž popisky k různým částem sochy.

Tomáš Dvořák z Muzea hlavního města Prahy k tomu doplňuje: „Předností je možnost seznámit se s předmětem dokonale na dálku. Neméně zajímavé je i propojení reálně vystaveného předmětu v expozici s jeho 3D modelem, na němž lze studovat i skryté či hůře viditelné části sbírkového předmětu. Naším cílem je vytvořit větší množství 3D modelů vhodných sbírkových předmětů a zároveň povzbudit kolegy z dalších muzeí, aby tuto metodu také používali pro prezentaci svých sbírkových fondů.

Sdružení CESNET už stejným způsobem jako v případě staroměstské Madony vymodelovalo několik dalších historických předmětů ze sbírek Národního muzea v Praze a Muzea hlavního města Prahy. Pro tyto účely vyvinulo interaktivní vizualizační software, který je snadno využitelný na celé škále zobrazovacích zařízení: od dotykových obrazovek přes mobilní telefony návštěvníků až po velké stěny z LCD panelů. Každá instalace 3D modelu je připojena k internetu, což umožňuje její snadnou správu a aktualizaci na dálku. Použitý postup vytváření interaktivních 3D modelů i vyvinutý vizualizační software je možné využít pro jakýkoliv sbírkový předmět.

Snažíme se o preciznost z hlediska rozměrů, detailů i věrnosti materiálů. To je velmi důležité k tomu, aby 3D modely mohly být využívány i při studiu a výzkumu,“ dodává Sven Ubik. 3D vizualizace předmětů dovoluje také jejich prezentaci formou virtuálních expozic anebo společných výstav se zahraničními institucemi.

Už nyní má CESNET ve spolupráci s historiky vytipováno několik dalších artefaktů vhodných pro tvorbu propracovaných interaktivních prezentací pomocí 3D modelů.

 

3D model sochy Madony si můžete prohlížet na stránkách Muzea hlavního města Prahy (http://www.muzeumprahy.cz/madona-ze-staromestske-radnice/) a také na webu sdružení CESNET (https://modely.cesnet.cz/cz/), kde jsou k vidění i jeho další 3D vizualizace. 

 

Vývoj interaktivního vizualizačního softwaru sdružení CESNET proběhl v rámci projektu Využití 3D modelů
pro národní infrastrukturu paměťových institucí (TL1000152), podpořeného Technologickou
agenturou ČR v programu ÉTA.

 

 

                     
 

                    
 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Více na: www.cesnet.cz

 

Poslední změna: 6.4.2020