Projekt SPARTA chce změnit přístup k výzkumu, inovacím a školením v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě

Praha 28. února 2019. Tři významné instituce z České republiky – Ústav telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, CESNET a CZ.NIC – se zapojily do řešení prestižního evropského projektu SPARTA.

Konsorcium SPARTA, vedené francouzskou CEA (Francouzská komise pro alternativní energie a jadernou energii), představuje soubor 44 předních organizací z oblasti vědeckého výzkumu, technologických inovací, společenských věd a kybernetické bezpečnosti. Cílem této aktivity, podpořené programem H2020, je vytvoření nové kompetenční sítě zaměřené na rozvoj spolupráce ve sféře výzkumu a inovací orientovaných na kybernetickou bezpečnost v různých odvětvích.

Projekt SPARTA si klade za cíl identifikovat témata budoucího výzkumu, pomoci Evropě reagovat na nové výzvy na poli bezpečnosti a přispět k tvorbě nové strategie a její aplikace v akademickém světě i v průmyslu.

„Zapojením do projektu SPARTA se chceme podílet na formování budoucí strategie v kyberbezpečnosti v Evropě, sdílet naše know-how a taktéž aplikovat technologie, které budou v rámci projektu vyvinuty,“ uvedl Ing. Martin Žádník, Ph.D., výzkumník v oblasti bezpečnosti ve sdružení CESNET.

Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně v rámci projektu zkoumá kryptografické mechanismy pro ochranu soukromí a vede pracovní skupinu zaměřenou na vzdělávání. Sdružení CESNET se významně podílí na identifikaci a sdílení informací o bezpečnostních incidentech. Kompetence těchto partnerů pak doplňuje sdružení CZ.NIC, které se soustředí na aktivity spojené s on-line bezpečností dětí.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 28.2.2019