Projekt eIGeR přiblíží naše regiony světovému výzkumu

Česká republika získala kvalitativně novou informační e-infrastrukturu

Praha 6. listopadu 2013. Sdružení CESNET úspěšně završilo realizační fázi projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR, registrační číslo projektu je CZ.1.05/3.2.00/08.0142). Realizační fáze byla završena 31. října 2013 a projekt nyní přechází do tzv. fáze udržitelnosti, která skončí za pět let – 31. 10. 2018. Díky projektu získala Česká republika kvalitativně novou informační e‑infrastrukturu, která posílí a zintenzívní propojení většího množství akademických a vědeckovýzkumných pracovišť v celé zemi. Tím se posune na úroveň nezbytnou pro uplatnění v evropském výzkumu i v celosvětové vědecké kooperaci.

V průběhu projektu sdružení CESNET mimo jiné významně posílilo přenosovou kapacitu tuzemské výzkumné síťové infrastruktury na 100 Gbit/s, pořídilo několik výpočetních clusterů, vybudovalo tři velkokapacitní datová úložiště o celkové využitelné kapacitě 19 PB a výrazně inovovalo infrastrukturu pro videokonference. Projekt eIGeR tím přinesl řádové zlepšení regionálního přístupu k národní i evropské výzkumné infrastruktuře a jejich důležitým projektům. To by se mělo odrazit ve zvýšení podílu regionů na zajišťování služeb pro výzkumné instituce.

Hlavním impulzem k realizaci projektu byla významná změna požadavků uživatelů, která se očekává v souvislosti s probíhajícími i připravovanými rozsáhlými investicemi do výzkumné infrastruktury v České republice. Většina z nich je realizována v rámci projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a má vazbu na velké evropské infrastruktury uvedené v tzv. ESFRI Roadmap.

Mezi organizacemi doma i v zahraničí dochází k rychlému růstu objemu přenášených dat. Mění se charakter síťového provozu, ale i požadavky a očekávání uživatelů. Velmi rychle se zvyšuje rovněž objem ukládaných dat a s tím souvisí výrazně rostoucí nároky na výpočetní výkon nezbytný pro jejich zpracování. Projekt eIGeR reaguje právě na tyto trendy.

Projekt, jehož realizace trvala 30 měsíců, je zaměřen výrazně investičně. Celkový rozpočet projektu je 751 milionů korun, z toho způsobilé výdaje hrazené z dotace představují 599 mil. Kč, přičemž téměř 549 milionů bylo vyhrazeno na investice.

Projekt eIGeR je komplementární k probíhajícímu pětiletému projektu Velká infrastruktura CESNET, jehož smyslem je rekonstrukce národní výzkumné sítě CESNET2 na tzv. velkou infrastrukturu – široké spektrum zařízení, vybavení, zdrojů, ale i služeb určených pro výzkum, jehož úkolem je zajištění podmínek pro efektivní spolupráci rozsáhlých vědeckých týmů, a to jak osob, tak experimentálních zařízení, jejichž jednotlivé části mohou být umístěny i v různých zemích.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 6. listopadu 2013

Loga

Poslední změna: 8.11.2013