Přeshraniční vláknový trojúhelník CZ-AT-SK zásadně modernizován

Praha 20. dubna 2016. Trojúhelník přeshraničních temných vláken, vybudovaný ve spolupráci sítí pro výzkum a vzdělávání České republiky (CESNET), Rakouska (ACOnet) a Slovenska (SANET), byl modernizován pro přenos pokročilých fotonických služeb s celkovou dosažitelnou kapacitou 1,6 Tbit/s.

Nové řešení je založeno na přenosovém systému hustého vlnového multiplexu (DWDM) s osmi kanály na jednu linku, kde každý kanál je schopen přenášet data rychlostí až 200 Gb/s. Nasazený fotonický systém Czech Light® byl vyvinut v rámci výzkumných aktivit sdružení CESNET.

Topologicky trojúhelníková síť je vybudována nad přeshraničními temnými vlákny o celkové délce 519 km, která propojují Bratislavu, Brno a Vídeň. Při souhrnném útlumu tras 134 dB jsou použity pouze dva mezilehlé zesilovací uzly. Pro vzdálený dohled jsou na kritických místech nasazeny variabilní rekonfigurovatelné prvky s integrovanými kanálovými monitory. Pro kompenzaci chromatické disperze jsou použity vláknové Braggovské mřížky (FBG), které na rozdíl od tradičních kompenzačních modulů umožní další budoucí navyšování kapacity při použití koherentních přenosových systémů.

Nad fotonickou vrstvou byla přebudována i L2 ethernetová infrastruktura. Současné řešení využívá technologii TRILL, která zajišťuje směrování L2 rámců nejkratší cestou, rovnoměrné rozdělování zátěže mezi paralelní linky a rychlou konvergenci v případě změn.

Inovovaná infrastruktura podporuje služby datového přenosu se zárukou velmi nízké latence a vysoké dostupnosti pro akademické komunity všech tří zemí a je připravena na náročné síťové aplikace (např. přenos přesného času, stabilní frekvence a synchronizace).

ACOnet je rakouská síť pro vědu, výzkum a vzdělávání, kterou provozuje Vídeňská univerzita. ACOnet poskytuje silnou a odolnou páteřní síťovou infrastrukturu využívající zejména technologií gigabitového a 10gigabitového Ethernetu s hlavními uzly umístěnými na univerzitách v Grazu, Innsbrucku, Klagenfurtu, Linci, Salzburgu a Vídni. ACOnet poskytuje svým zákazníkům multigigabitový internetový přístup se speciálním zaměřením na kvalitní národní a regionální konektivitu s využitím veřejného a privátního peeringu a s vynikající konektivitou pro evropskou a globální výzkumnou komunitu přes infrastrukturu GÉANT. Více na: www.aco.net

Sdružení SANET bylo založeno v roce 1991 slovenskými univerzitami, školami a Slovenskou akademií věd jako nezisková organizace spravující infrastrukturu temných vláken, která sestává z pronajatých vláken v národní páteřní síti a vlastních vláken v metropolitních sítích. Na této infrastruktuře SANET poskytuje multigigabitové IP služby a služby 2. vrstvy pro akademické, výzkumné a vzdělávací organizace na Slovensku. Od roku 2002 sdružení aktivně podporuje přeshraniční spojení temnými vlákny se sousedními zeměmi. SANET reprezentuje Slovenskou republiku v organizacích GÉANT a CEENet. Více na: www.sanet.sk

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017