Poslechněte si varhanní souhru mezi Prahou a norským Trondheimem

Praha 13. června 2016. V Praze se od včerejška koná největší evropská akce roku v oblasti síťových technologií – konference TNC16. Sjelo se na ni téměř 700 odborníků z 63 zemí. V pražském hotelu Clarion Congress ji pořádá evropské sdružení národních sítí pro výzkum a vzdělávání GÉANT. Už 32. ročník TNC, jenž má podtitul Building the Internet of People (Budování internetu lidí), hostí sdružení CESNET, které provozuje tuzemskou e-infrastrukturu pro výzkum a vzdělávání.

Během konference se bude diskutovat o aktuálních otázkách ze sféry sítí pro výzkum a vzdělávání, například o budoucích modelech vzdělávání, moderní síťové infrastruktuře, federaci v rámci výzkumných sítí anebo o souvisejícím middlewaru.

Pořadatelé akce ale mysleli i na širokou veřejnost. Ve středu 15. června od 15.15 hod. do 15.45 hod. sdružení CESNET ve spolupráci s partnery zajistí unikátní distribuovaný koncert na dálku pro dvoje varhany. K vidění bude i na internetu. Zatímco přední český varhaník Jaroslav Tůma bude hrát v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, jeho kolega Jon M. Skogstad v sále Hudební fakulty Norské univerzity pro vědu a technologie v Trondheimu.

Oba varhaníci budou obousměrně propojeni zvukem i obrazem a předvedou tedy skutečnou hudební souhru v reálném čase. Zvuk obou varhan bude spolu s obrazem přenášen do velkého sálu hotelu Clarion Congress na závěrečný ceremoniál konference TNC16. Koncert ale bude zároveň k vidění na adrese https://www.cesnet.cz/sdruzeni/akce/distribuovany-koncert-pro-varhany/ a přes internet ho bude vysílat také Český rozhlas Brno.

Přenos proběhne pomocí zařízení 4K Gateway, které využívá technologii patentovanou sdružením CESNET. Jedinečné technické řešení synchronizace obrazových kanálů umožňuje minimální přidané zpoždění v řádu milisekund.

Distribuovaný koncert je typickou ukázkou využití nejvyspělejších vysokorychlostních sítí. Akci organizuje CESNET ve spolupráci s HAMU v Praze, Norskou univerzitou pro vědu a technologie v Trondheimu, Českým rozhlasem, norskou akademickou sítí UNINETT a sdružením GÉANT.

Program koncertu:

Jaroslav Tůma a Jon M. Skogstad: Joseph Blanco, koncert pro dvoje varhany
Jaroslav Tůma: původní skladba na motivy díla Adama Václava Michny Loutna česká
Jon M. Skogstad: původní skladba na motivy báje Orfeus a Eurydika
Jaroslav Tůma a Jon M. Skogstad: původní skladba na motivy báje Orfeus a Eurydika

Jaroslav Tůma je přední český varhaník, klavírista, cembalista, pedagog i hudební popularizátor. Od roku 1992 vyučuje na Akademii múzických umění v Praze. Koncertoval již v mnoha státech Evropy, v USA, Japonsku i dalších zemích. Nahrává pro rozhlas, televizi a četná hudební vydavatelství. Je držitelem řady ocenění z mezinárodních festivalů, zasedá v porotách mezinárodních varhanních a cembalových soutěží a působí jako poradce při restaurování historických varhan.

Jon M. Skogstad je norský cembalista, varhaník, skladatel a pedagog. Je aktivním hudebníkem téměř 40 let, přes 25 let vyučuje varhany, improvizaci a cembalo na Hudební fakultě univerzity v Trondheimu. Specializuje se na barokní hudbu, především na skladby od J. S. Bacha a J. Ph. Rameaua. Účinkoval ve Skandinávii a USA. Věnoval se řadě nahrávacích projektů, například hudbě Jana Pieterszoona Sweelincka, Girolama Frescobaldiho, Roberta Schumanna, Rolfa Nyhuse či Ole Andrease Lindemanna.

Další informace o konferenci TNC16 naleznete na: tnc16.geant.org

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017