Obnovená Ikarie XB 1 zpestří letošní Týden vědy a techniky

Praha 26. 10. 2016. Kompletně zrestaurovaný film Ikarie XB 1 zhlédnou ve středu 9. listopadu od 10.00 hodin návštěvníci pražského kina Světozor. Promítání legendárního snímku je součástí letošního ročníku populárního Týdne vědy a techniky. Projekci bude následovat přednáška Moderní způsoby a nástroje pro restaurování filmů v prostředí optických sítí a také diskuse s odborníky z Národního filmového archivu a ze sdružení CESNET, kteří se na obnově slavného sci-fi podíleli. Vstup na akci je volný.

Týden vědy a techniky je největším vědeckým festivalem v České republice. Letošní, už šestnáctý ročník bude probíhat od 1. do 13. listopadu na mnoha místech. Program nabízí řadu přednášek, výstav, workshopů, projekcí dokumentárních filmů a podobně. Dopolední aktivity jsou přednostně určeny středoškolákům, odpolední, podvečerní a doprovodné projekty cílí na širokou veřejnost.

Sdružení CESNET přispěje k letošnímu ročníku opět také zprostředkováním on-line přenosů vybraných přednášek. Zájemci je budou moci vidět na webových stránkách akce (www.tydenvedy.cz).

Film Ikarie XB 1, který režisér Jindřich Polák natočil v roce 1963, byl obnoven v rámci projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví, podpořeného třemi zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Projekt byl spolufinancován Ministerstvem kultury České republiky a jeho partnery byly Norská národní knihovna a CESNET. Celkem bylo zrestaurováno čtrnáct filmů. Role sdružení CESNET spočívala v poskytnutí systémů a know-how pro přenosy videa ve filmové kvalitě a ve zpřístupnění vysokorychlostních a vysokokapacitních úložišť pro přenosy mezi realizátorem prací a Národním filmovým archivem. Ikarie XB 1 byla vůbec poprvé po rekonstrukci k vidění na letošním filmovém festivalu v Cannes.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017