Nový spoj o kapacitě 10 Gb/s posílí spolupráci mezi EU a Čínou

Praha 23. září 2015. Dohoda o provozu nového vysokokapacitního propojení o rychlosti 10 Gb/s, které bude sloužit více než 80 milionům výzkumných pracovníků, akademiků i studentů po celé Evropě a Číně, byla slavnostně podepsána na summitu nejvyšší úrovně mezi EU a Čínou v Bruselu 15. září. Summit se konal pod předsednictvím čínské vicepremiérky Liou Jen-tung a komisaře EK pro vzdělávání Tibora Navracsicse. Dohoda je součástí memoranda o porozumění, jehož cílem je mj. formalizovat a dále posílit spolupráci v oblasti ICT mezi evropskými a čínskými výzkumnými a vzdělávacími komunitami.

Nový spoj dlouhodobě zajistí přímý, rychlý a spolehlivý kontakt mezi oběma regiony, čímž umožní rozvoj inovativní spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti výzkumu a vzdělávání. Stává se tak oporou široké škály datově i časově náročných společných vědeckých a výzkumných projektů, například experimentů na Velkém hadronovém urychlovači (LHC), pozorování kosmického záření, v radioastronomii, zemědělství, předpovídání extrémních projevů počasí či biomedicínských projektů. Vysokorychlostní spojení zároveň otevírá nové možnosti i studentům či akademikům, když podporuje interaktivní přenos znalostí prostřednictvím inovativních e-learningových nástrojů a stabilních videokonferenčních hovorů.

Provoz tohoto nového spojení je smluvně zajištěn zatím na příštích deset let. Ve srovnání se současným řešením vzájemného přímého spojení Evropy a asijsko-pacifické oblasti prostřednictvím projektů Orient a ORIENTplus, představuje nová linka podstatnou úsporu nákladů i zvýšení kapacity a přenosové rychlosti. Propojení společně financují organizace GÉANT, zastřešující evropské sítě pro výzkum a vzdělávání, jejímž členem je i sdružení tuzemských veřejných vysokých škol a akademie věd CESNET, a její čínský protějšek CERNET.

Náklady na spoj mezi Pekingem a Londýnem, který propojuje čínské sítě pro výzkum a vzdělávání CERNET a CSTNET s téměř 50 miliony uživatelů evropské páteřní e-infrastruktury GÉANT, nepřesáhnou čtyři centy na jednoho uživatele po celou dobu životnosti propojení, což představuje výraznou úsporu nákladů oproti stávajícímu stavu.

Obě organizace, GÉANT i CERNET, plánují postupné navyšování kapacity s cílem dosáhnout rychlosti  100 Gb/s a vyšší, a to jakmile to bude nutné a cenově dostupné. Zavázaly se podporovat rovněž implementaci pokročilých síťových služeb (např. eduroam a perfSONAR) i testovacích platforem Future Internet.

„CERNET je úzce provázaný s komunitou GÉANT již přes deset let,“ říká profesor Ťien-pching Wu, ředitel Centra CERNET. „Od zahájení spolupráce v roce 2005 jsme zřídili první přímý spoj mezi sítí GÉANT a Čínou prostřednictvím projektů ORIENT a ORIENTplus (pozn.: členem je i sdružení CESNET), které až do konce roku 2014 společně financovala Evropská komise, čínská vláda a čínské i evropské NREN. S tímto novým spojem, jenž je založen na rovnoměrném rozdělení nákladů, zaručujeme kontinuitu síťového propojení, které podporuje miliony uživatelů.“

„Rostoucí počet výzkumných programů a akademických spoluprací mezi Evropou a Čínou zřetelně zvýraznil nutnost zajištění vysokokapacitního spojení i po skončení projektu ORIENTplus,“ konstatoval Pierre Bruyère, předseda správní rády GÉANT.

Profesor Ťien-pching Wu, ředitel Centra CERNET, a Pierre Bruyère, předseda správní rády GÉANT, podepisují dohodu o posílení partnerství, stvrzenou čínskou vicepremiérkou Liou Jen-tung a komisařem EK Tiborem Navracsicsem.

GÉANT je přední evropský projekt v oblasti síťové a související infrastruktury a služeb určených pro výzkum a vzdělávání, který přispívá k hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti Evropy. Organizace vyvíjí, dodává a propaguje moderní síťové a související služby a podporuje inovaci a sdílení znalostí mezi svými členy, partnery a širší výzkumnou a vzdělávací síťovou komunitou. GÉANT má 41 členských zemí, vlastní ji jádro jejích členů z řad NREN a zároveň má přidružené členy, mj. komerční organizace a nadnárodní výzkumné infrastruktury a projekty. Více na: www.geant.org.

CERNET je první a největší národní akademickou internetovou páteřní sítí v Číně, má podporu čínské vlády a je přímo řízena ministerstvem školství. Síťová infrastruktura CERNET slouží univerzitám, ústavům, fakultám, školám a neziskovým organizacím po celé Číně. Koncovými uživateli jsou profesoři, výzkumní pracovníci a studenti. CERNET v současnosti propojuje přes 2000 univerzit a dalších organizací a má v Číně více než 30 milionů koncových uživatelů. CERNET do konce roku 2012 modernizoval svou přenosovou síť na kapacitu 100 Gb/s v délce přibližně 22 000 km v 38 přístupových bodech, jež pokrývají všechny čínské provincie. Více na: http://www.edu.cn/HomePage/english/cernet/index.shtml.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT a gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva vychází z tiskové zprávy společností GÉANT a CERNET

Poslední změna: 24.9.2015