Nové adaptéry pro 40G a 100G technologie

Praha 24. února 2014. Sdružení CESNET a společnost INVEA-TECH vyvinuly novou generaci akceleračních adaptérů podporujících technologie 40G a 100G Ethernet. Zařízení postavená na těchto adaptérech zvládají efektivně zpracovávat síťový provoz za použití hardwarové akcelerace i v nejmodernějších vysokorychlostních sítích. Pokročilé funkce pro filtrování, monitorování a generování síťového provozu přinášejí možnosti využití nové technologie v širokém spektru aplikací. Adaptéry a související technologie vznikaly v rámci projektu Alfa Technologické agentury České republiky.

Nová řešení reagují na zvyšující se nároky na přenosovou kapacitu vysokorychlostních zařízení a páteřních linek. Ty často vyžadují přechod na novou fyzickou infrastrukturu využívající nejnovější technologie – 10G Ethernet je postupně nahrazován technologiemi 40G a 100G.

Největším přínosem nových adaptérů je, že umožňují zpracování provozu na rychlosti linky a také flexibilita, díky níž mohou být nasazeny v řadě aplikačních oblastí. Schopnost distribuce síťového provozu na procesorová jádra, jeho filtrování a generování činí adaptéry ideální pro bezeztrátové zachycení provozu (packet capture řešení), aplikace pro zákonné odposlechy, systémy pro detekci síťových hrozeb (IDS/IPS), zařízení pro testování sítí a další. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti FlowMon (v minulosti INVEA-TECH), která vyvinuté adaptéry uvádí na trh.

„Vývojem akceleračních adaptérů pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí se ve sdružení CESNET zabýváme už více než deset let. Technologie 100G Ethernetu přináší řadu nových výzev spojených s nárůstem objemu přenášených dat a s požadavkem na zkrácení doby zpracování jednoho paketu do řádu jednotek nanosekund. Díky projektu Technologické agentury ČR se nám podařilo využít dlouholeté zkušenosti v oblasti urychlování síťových aplikací a vytvořit se společností INVEA-TECH celosvětově jeden z prvních akceleračních adaptérů umožňující efektivní zpracování síťových dat na rychlosti 100 Gb/s,“ říká vedoucí výzkumného týmu sdružení CESNET Jan Kořenek.

„Příchod 40G a 100G Ethernetu se dotýká především společností používajících či produkujících řešení pro vysokorychlostní sítě. Pro takové společnosti je otázkou přežití rychle reagovat a inovovat svou infrastrukturu či produkty tak, aby podporovaly tyto nové technologie. Proto společnost INVEA-TECH neustále věnuje velké úsilí přípravě nejmodernějších produktů a připravila síťové adaptéry a aplikace pro 40G a 100G Ethernet, které jsou nyní k dispozici. Tyto technologie umožňují našim zákazníkům získat konkurenční výhodu na trhu vysokorychlostních sítí,“ říká produktový manažer FPGA systémů společnosti INVEA-TECH Petr Kaštovský.

Základní vlastnosti nových adaptérů:

  • podpora technologií 40G a 100G Ethernet
  • použití nejmodernějších FPGA čipů Virtex 7 firmy Xilinx
  • zpracování dat na komoditních vícejádrových procesorech
  • přenos paketů PCI Express Gen 3 sběrnicí umožňuje zpracovat veškerý 40G/100G provoz
  • bezeztrátové zpracování provozu na rychlosti linky bez ohledu na délku paketů
  • dostupné aplikace, které dodávají zařízením praktické a propracované funkce
  • zařízení jsou použitelná v mnoha oblastech od packet capture řešení až po hardwarovou akceleraci zákonných odposlechů

Společnost INVEA-TECH je předním výrobcem řešení pro vysokorychlostní počítačové sítě včetně 10G, 40G a 100G Ethernetu. Portfolio společnosti obsahuje řešení pro akceleraci síťových aplikací pomocí technologie FPGA použitelná jak pro vývoj komerčních aplikací, tak pro oblast výzkumu. Více na: https://www.flowmon.com/cs

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. V rámci těchto aktivit sdružení také vyvíjí otevřený fotonický systém CzechLight. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva. 24. února 2014

Poslední změna: 16.2.2021