Nová síťová multimediální laboratoř SAGElab zkvalitní výzkum a výuku moderních technologií

Praha 12. 3. 2014. V pondělí 17. března v 15.30 hodin bude v budově Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze slavnostně otevřena laboratoř pro výzkum a výuku moderních síťových a multimediálních technologií. Jde o společné pracoviště sdružení CESNET, Fakulty informačních technologií a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Laboratoř bude využívána pro distanční přednášky a výuku předmětů z oblastí multimédií, virtuální reality a síťových technologií. Kromě toho bude sloužit pro samostatnou výzkumnou práci diplomantů, doktorandů a dalších odborníků v oboru síťových a multimediálních technologií. Laboratoř je po dohodě přístupná pro výzkumnou spolupráci všem uživatelům e-infrastruktury CESNET. Zároveň se počítá se zapojením do mezinárodní komunity laboratoří s obdobným zaměřením.

Laboratoř SAGElab je vybavena velkoplošným vizualizačním zařízením s rozlišením 9600×4320 bodů (přes 8K×4K), které je vytvořeno z LCD panelů s ultra tenkými rámečky (5 mm mezi obrazy). Zařízení je připojeno k vysokorychlostní optické síti přenosovou rychlostí 10 Gb/s. K obsluze slouží software SAGE (Scalable Adaptive Graphics Environment). V budoucnu se plánuje doplnění o různé typy interakčních zařízení.

Na pondělním slavnostním otevření krátce promluví i rektor ČVUT prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., nebo ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc.

Kontakt: sagelabfit@cesnet.cz

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze byla zřízena v roce 2009 jako v pořadí osmá fakulta ČVUT v Praze. Dnes nabízí širokou škálu studijních oborů souvisejících s informatikou: od hardwaru až po informační systémy a webové technologie. Studenti se navíc mohou zapojit do činnosti vědeckých týmů fakulty, a to v mnoha oborech, jakými jsou arborologie a stringologie, znalostní inženýrství a data-mining, VLSI návrh, počítačová bezpečnost, návrh databází, paralelní algoritmy, webové inženýrství a další. Více na www.fit.cvut.cz

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze je prestižním vysokoškolským pracovištěm s přibližně šesti tisíci studenty a 730 zaměstnanci. V současnosti uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy Elektrotechnika a informatika v jazyce českém a anglickém, a to ve formě prezenční a kombinované. Absolventi fakulty nacházejí široké uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. Po celou dobu své existence fakulta vyučuje na vysoké odborné úrovni jednomu z nejrychleji se rozvíjejících odvětví lidské činnosti. Více na www.fel.cvut.cz

Tisková zpráva, 12. března 2014

Poslední změna: 15.3.2014