Nová laboratoř SAGElab zkvalitní výzkum a výuku moderních technologií

Praha 25. 3. 2013. V Institutu intermédií na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze byla otevřena laboratoř pro výzkum a výuku moderních síťových a multimediálních technologií SAGElab. Jde o společné pracoviště sdružení CESNET, Fakulty informačních technologií ČVUT a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Laboratoř bude využívána pro distanční přednášky a výuku předmětů z oblastí multimédií, virtuální reality a síťových technologií. Kromě toho bude sloužit pro samostatnou výzkumnou práci diplomantů, doktorandů a dalších odborníků v oboru síťových a multimediálních technologií. Zároveň se počítá se zapojením do mezinárodní komunity laboratoří s obdobným zaměřením.

Laboratoř SAGElab je vybavena velkoplošným vizualizačním zařízením s rozlišením 7680×4320 bodů (8K×4K), které je vytvořeno z LCD panelů s ultra tenkými rámečky (5 mm mezi obrazy). Zařízení je připojeno k vysokorychlostní optické síti kapacitou 10 Gb/s. K obsluze slouží software SAGE (Scalable Adaptive Graphics Environment). V budoucnu se plánuje doplnění o různé typy interakčních zařízení a také rozšíření do šířky. Kontakt: sagelab@cesnet.cz

sagelab-01 sagelab-02 sagelab-03 sagelab-04 sagelab-05 sagelab-06 sagelab-08 sagelab-07 sagelab-09 SAGElab sagelab-10 sagelab-11 sagelab-12 sagelab-13 sagelab-14  sagelab-15

Institut intermédií (IIM) je sdílené pracoviště Českého vysokého učení technického a Akademie múzických umění. Vytváří platformu pro mezinárodní spolupráci studentů a pedagogů technických i uměleckých oborů. Rozvíjí a iniciuje nový mezioborový model vzdělávání a výzkumu, propojující české technické, umělecké, ale i přírodovědné či humanitní školy, mimoakademické partnery a poskytuje prostor pro dialog napříč rozmanitými oblastmi vědění. Více na: http://www.iim.cz/

Fakulta elektrotechnická ČVUT je prestižním vysokoškolským pracovištěm s přibližně šesti tisíci studenty a 730 zaměstnanci. V současnosti uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy Elektrotechnika a informatika v jazyce českém a anglickém, a to ve formě prezenční a kombinované. Absolventi fakulty nacházejí široké uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. Po celou dobu své existence fakulta vyučuje na vysoké odborné úrovni jednomu z nejrychleji se rozvíjejících odvětví lidské činnosti. Více na: http://www.fel.cvut.cz/

Fakulta informačních technologií byla zřízena v roce 2009 jako v pořadí osmá fakulta ČVUT v Praze. Dnes nabízí širokou škálu studijních oborů souvisejících s informatikou: od hardwaru až po informační systémy a webové technologie. Studenti se navíc mohou zapojit do činnosti vědeckých týmů fakulty, a to v mnoha oborech, jakými jsou arborologie a stringologie, znalostní inženýrství a data-mining, VLSI návrh, počítačová bezpečnost, návrh databází, paralelní algoritmy, webové inženýrství a další. Více na: http://www.fit.cvut.cz/

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 25. března 2013

Poslední změna: 28.3.2013