Návštěvníci LinuxDays uvidí i optickou laboratoř

Praha 2. října 2015. Pět odborníků sdružení CESNET přispěje svými přednáškami do programu letošního, už čtvrtého ročníku otevřené konference LinuxDays, která se uskuteční v sobotu 10. a v neděli 11. října v budově FIT ČVUT v pražských Dejvicích. CESNET je partnerem akce. Kromě vystoupení svých zástupců se bude na setkání prezentovat vlastním stánkem, v němž příchozí uvidí, jak fungují optické sítě, anebo se mohou seznámit s unikátními zařízeními, která sdružení vyvíjí. CESNET rovněž umožní návštěvníkům vstup do optické laboratoře a laboratoře SAGElab.

Hosty čeká ve stánku sdružení výstavka optických síťových prvků: optických vláken, spojovacích vláken, transceiverů, aktivních prvků s optickými transceivery i základní diagnostické nástroje, jakými jsou červený laser anebo měřič optického výkonu. Součástí výstavky bude rovněž funkční jednoduché zapojení sítě.

Ve stánku bude k vidění také ukázka zpracování aplikačních protokolů na rychlosti 100 Gb/s. Ukázka dokumentuje jeden ze současných trendů: se zvyšováním rychlosti síťových linek a složitosti aplikačních protokolů totiž roste potřeba vysokorychlostního a přesného monitoringu sítě. V reakci na tuto výzvu sdružení CESNET navrhlo koncept hardwarové akcelerace flexibilního měření síťových toků, nazvaný SDM (Software Defined Monitoring). Zpracování aplikačních protokolů probíhá v softwaru ve spolupráci s konfigurovatelným hardwarovým akcelerátorem.

Ukázka předvede analýzu HTTP provozu v reálném čase na 100Gb/s síti s využitím implementace SDM na kartě COMBO-100G. Jedná se o první PCI Express kartu s rozhraním 100 Gb/s Ethernet na světě schopnou plného záchytu veškerého provozu do RAM. V ukázce budou vidět výsledky HTTP analýzy, grafy zátěže CPU i množství zpracovaného provozu.

CESNET v rámci LinuxDays zároveň nabídne exkurzi do optické laboratoře, kde je umístěna experimentální optická trasa o délce 2×300 km, která je osazená zesilovači CzechLight a CL-OpenDWDM technologií. Zájemci díky tomu uvidí reálnou funkční přenosovou trasu. Součástí bude výklad o principech a funkci jednotlivých zařízení, problematice přenosu dat na dlouhou vzdálenost a principu vlnového multiplexu. Příchozí spatří i složitější měřicí přístroje a ukázku základních měření.

Návštěvníci setkání budou mít navíc přístup do laboratoře SAGElab, což je společné pracoviště sdružení CESNET, FIT ČVUT a FEL ČVUT. Jeho dominantou je špičková videostěna, která nabízí rozlišení vyšší než 8K. Úkolem laboratoře je podporovat výchovu odborníků v oblastech síťových technologií, multimédií či virtuální reality a vytvářet prostředí pro výzkum a vývoj nových síťových aplikací (více na: sagelab.cesnet.cz).

LinuxDays je česká linuxová konference. Poprvé se konala v roce 2012, kdy nahradila dřívější konferenci LinuxExpo. Za čtyři roky se z LinuxDays stala svébytná akce, jedna z největších svého druhu v České republice. Letos mohou návštěvníci vybírat z padesáti přednášek rozdělených do osmi tematických sekcí a také ze sedmi workshopů.

Podrobný program konference najdete na: https://www.linuxdays.cz/2015/. Na stejném místě se můžete i zaregistrovat, vstup na akci je zdarma.

O čem budou mluvit odborníci sdružení CESNET

sobota 10. října 2015

Tomáš Čejka: Network Measurements Analysis
Přednáška seznámí účastníky konference s akademickým projektem Nemea, vznikajícím ve spolupráci českých univerzit (ČVUT, MU, VUT) a sdružení CESNET. Nemea je open-source systémem pro analýzu síťových toků a detekci anomálií.

Lukáš Macura: Beesip a uciprov – jak zautomatizovat deploying zařízení
Přednáška popíše možnosti použití Beesip, OpenWrt a Uciprov včetně napojení na Zabbix monitoring. Výsledkem je automatizovaná centrální správa zařízení v různých částech sítě.

neděle 11. října 2015

Ondřej Caletka: Pojďme šifrovat aneb ACME, továrna na certifikáty
Šifrování se neobejde bez prokazování identity. K tomu se používají TLS certifikáty, jejichž získávání je náročné na lidskou práci a často i nákladné. Letos se to má ale změnit. Protokol ACME si klade za cíl nahradit veškerou ruční práci spojenou s prokazováním identity, a umožnit tak získání důvěryhodného certifikátu zadáním několika příkazů. Více v přednášce.

Pavel Kácha: Warden: Efektivní sdílení informací o bezpečnostních událostech
Součástí zabezpečení sítě je i sledování bezpečnostních událostí a anomálií a reakce na ně – ať už z logů, honeypotů, netflow nebo hardwarových sond. Většina dat z detekčních nástrojů ale zůstává nevyužita, přestože by mohla být cenným zdrojem informací. CESNET proto vyvinul Warden – systém pro automatizované sdílení těchto informací mezi bezpečnostními týmy.

Michal Strnad: ownCloud pod kapotou
Přednáška představí projekt ownCloud, open source řešení pro automatickou synchronizaci dat mezi počítači a mobilními zařízeními běžícími na různorodých platformách. Velkou výhodou je otevřenost zdrojového kódu a možnost provozování na vlastních serverech a s tím související maximální kontrola nad vašimi daty.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 5.10.2015