MŠMT ohodnotilo CESNET jako vynikající výzkumnou organizaci

Praha 8. ledna 2019. Sdružení CESNET dosáhlo nejvyššího možného hodnocení „A“ v rámci konsensuálního hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou vysokých škol. Hodnocení konstatovalo neoddiskutovatelný inovační potenciál, vynikající výsledky aplikovaného výzkumu i významnou společenskou relevanci sdružení CESNET jakožto organizace, která poskytuje výzkumné komunitě v České republice e-infrastrukturní služby nezbytné pro provádění výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodně konkurenceschopné úrovni.

„Pozitivní hodnocení dokládá, že sdružení je technologickým lídrem v oboru informačních a telekomunikačních technologií. Náš výzkum v oblasti optických přenosových systémů, bezpečnostních a monitorovacích nástrojů i technologií pro náročné aplikace je na mezinárodně kompetitivní úrovni. Dokládá to také řada národních i mezinárodních patentů, projektů, publikací i open-source softwarů. Výsledky vlastního výzkumu se snažíme komercializovat, i aplikovat do samotného provozu národní e-infrastruktury CESNET.“ říká ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

V rámci hodnocení může výzkumná organizace dosáhnout celkové úrovně na škále A-D (vynikající / velmi dobrá / průměrná / podprůměrná) podle metodiky schválené usnesením vlády. Odborný poradní orgán ministerstva přitom sleduje několik kritérií: kvalitu vybraných výsledků, výkonnost výzkumu, společenskou relevanci, viabilitu a také strategii a koncepci výzkumné organizace. CESNET uspěl ve všech kategoriích.

V hodnocení se mimo jiné píše, že „CESNET vykazuje celonárodní dopad a význam s podstatnými mezinárodními přesahy díky svému zapojení do e-infrastrukturních sítí a iniciativ celoevropského, potažmo i světového charakteru, a to co se týká e-infrastrukturních služeb poskytovaných uživatelské komunitě v České republice i vlastních aktivit výzkumu, vývoje a inovací rozvíjených za účelem zkvalitňování těchto služeb.“ Odborný poradní orgán zároveň sdružení doporučil, aby posílilo mezinárodní mobilitu svých zaměstnanců a rozšířilo svou mezinárodní vědeckou radu.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 17.6.2019