Moravská galerie v Brně se stala přidruženým členem sdružení CESNET

Praha 18. prosince 2020. Moravská galerie v Brně byla přijata za přidruženého člena sdružení CESNET, které provozuje tuzemskou e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání a nabízí na ní pokročilé služby v oblasti přenosu, zpracování, uchování či sdílení dat.

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. V krátké době jde o druhou významnou kulturní instituci, která sdružení CESNET o přidružené členství požádala. Tou první bylo Národní muzeum, které se přidruženým členem stalo v červnu letošního roku.

„Jsme za to velice rádi. Velká muzea či galerie dnes zdaleka nepůsobí pouze jako opatrovatelé významných sbírkových předmětů a organizátoři výstavních projektů, ale stále častěji se zabývají také vlastním náročným výzkumem a vývojem, ke kterým potřebují spolehlivé služby v oblasti síťových technologií. Na naší e-infrastruktuře budou mít právě takové služby k dispozici,“ říká Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET, jehož členy jsou veřejné vysoké školy a Akademie věd České republiky.

„Velmi si vážíme, že jsme přijati do této prestižní společnosti akademických a vědeckých organizací. Věříme, že možnosti a výhody, které souvisí s připojením na e-infrastrukturu CESNET nám významně pomohou při realizaci našich vědecko-výzkumných projektů. Předpokládáme, že přijetím Moravské galerie a Národního muzea se podařilo otevřít dveře ke vstupu do CESNETu i dalším organizacím v rámci rezortu Ministerstva kultury,“ podotýká ředitel Moravské galerie Jan Press.

Moravská galerie v Brně, jejíž historie započala v roce 1818 založením Františkova muzea, prezentuje výtvarnou kulturu pocházející z území dnešní České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. Spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účastní se řady mezinárodních projektů. V celosvětovém měřítku má velký význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané už od roku 1963. V současné době galerie dokončuje rekonstrukci Uměleckoprůmyslového muzea, jehož budoucí výstavní dramaturgický plán, zaměřený na mapování a prezentaci českého designu, bude v českém kontextu mimořádným počinem.

Galerie je zároveň výzkumnou organizací, jejímž úkolem je provádět základní a aplikovaný výzkum a šířit jeho výsledky především pomocí výstav, odborných publikací a studií a na ně navázaných kurzů a lektorských programů pro široké publikum.

 

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu. Více na: www.cesnet.cz

Moravská galerie v Brně.
Více na: www.moravska-galerie.cz

Poslední změna: 21.12.2020