Malajsijci mají zájem o řešení sdružení CESNET

Praha 28. ledna 2015. O technologii UltraGrid, umožňující nízkolatenční přenosy videa přes internet v rozlišení od HD až po 4K, kterou vyvinulo sdružení CESNET, projevila zájem malajsijská telekomunikační společnost Telecom Malaysia Research & Development.

Firma plánuje nasazení technologie v rámci ambiciózního projektu GEARS, který má 10gigabitovou sítí propojit hlavní kampus Multimedia University v oblasti Cyberjaya s odloučeným kampusem téže školy v regionu Nusajaya. Pilotními uživateli nové sítě by měli být studenti Fakulty kreativních multimédií a Centra filmového umění, kteří ji budou potřebovat například při realizaci tzv. kolaborativních hudebních představení. Pro zobrazení videa ve vysokém rozlišení by přitom měli využívat software a zařízení SAGE, se kterými dlouhodobě pracuje i CESNET.

Telecom Malaysia Research & Development proto pozval specialistu sdružení CESNET Miloše Lišku, aby v polovině ledna osobně obě technologie představil a tamější personál zaškolil pro jejich potenciální využití.

logo-ultragrid

UltraGrid je softwarové řešení pro zpracování videa ve vysokém rozlišení, vyvíjené ve sdružení CESNET. UltraGrid je světově unikátní tím, že umožňuje komprimované i nekomprimované nízkolatenční přenosy videa ve formátech HD, 2K a 4K pomocí běžného hardwaru typu PC či Mac. Při vhodném nastavení kompresí je kvalita obrazu vizuálně nerozlišitelná od nekomprimovaného videa. Více na: www.ultragrid.cz

Technologii SAGE používá CESNET v laboratořích SAGElab a SITOLA. Laboratoř SAGElab je vybavena velkoplošným vizualizačním zařízením s rozlišením 9600×4320 bodů (přes 8K×4K), které je vytvořeno z LCD panelů s ultra tenkými rámečky (5 mm mezi obrazy). Obdobné vizualizační zařízení v laboratoři SITOLA disponuje rozlišením 11 520×4320 bodů. Obě zařízení jsou připojena k vysokorychlostní optické síti přenosovou rychlostí 10 Gb/s.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 6.2.2015