Lékaři komentovali vlastní operace on-line

Praha 6. listopadu 2013. V rámci lékařské konference State of the Art o urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii, která proběhla 1. a. 2. listopadu ve Zlíně, zajišťovalo sdružení CESNET videopřenos několika operačních výkonů.

Konkrétně v pátek 1. listopadu zprostředkovalo účastníkům konference moderovaný interaktivní živý přenos operací. Operující lékaři – přednostové gynekologických klinik z celé České republiky – tak mohli okamžitě reagovat na otázky z konferenčního sálu, v němž se jejich výkony prováděné v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a. s., promítaly v HD rozlišení a v zobrazení 2D i 3D. Přenos pokrýval zákroky, které byly zároveň realizovány až na třech operačních sálech. Z etických důvodů byl určen pouze odborníkům shromážděným v Kongresovém centru Zlín.

Přenos byl uskutečněn pomocí technologie UltraGrid, která umožňuje na komoditním počítačovém hardwaru typu PC či Mac realizovat obrazové přenosy s latencí pod 100 ms, a to buď pomocí nekomprimovaného videa, nebo pomocí komprese videa akcelerované na grafických kartách, přičemž kvalita komprese je vizuálně nerozlišitelná od nekomprimovaného videa.

Sdružení CESNET se dlouhodobě věnuje vývoji aplikací pro přenos videa ve vysokém rozlišení, které má uplatnění i v medicíně, a právě v oblasti zajišťování on-line přenosů chirurgických výkonů patří ke světové špičce. Svou práci v tomto oboru pravidelně prezentuje na významných odborných fórech a spolupracuje s předními lékařskými pracovišti na celém světě.

UltraGrid je technologie vyvíjená sdružením CESNET jako jedna z klíčových součástí Velké infrastruktury, umožňující nízkolatenční přenosy videa přes internet v rozlišení od HD až po 2160p/4K. Video přitom může být komprimováno M-JPEG kodekem, který je akcelerován pomocí grafických karet, což umožňuje nízkolatenční kompresi a dekompresi v reálném čase, a to až do rozlišení 2160p/4K. Systém UltraGrid využívá komoditních grafických karet podporujících technologii NVidia CUDA a je použitelný na komoditním hardwaru PC i Mac. UltraGrid podporuje i nízkolatenční kompresi H.264 na CPU, čímž pokrývá celé spektrum využitelné šířky pásma pro HD video od 10 Mbps (H.264) až po 2.2 Gb/s (nekomprimované HD video se vzorkováním 4:4:4). Nasazení těchto technologií umožňuje v prostředí národní sítě dosažení plně interaktivní spolupráce, a to zejména díky jednosměrné latenci přenosů do 100 ms a v případě použití nízkolatenční H.264 komprese přibližně do 160 ms. Při vhodném nastavení kompresí je pak kvalita obrazu vizuálně nerozlišitelná od nekomprimovaného videa.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.  Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Tisková zpráva, 6. listopadu 2013

Poslední změna: 6.11.2013