Langweilův model Prahy a koncert z HAMU přenášený ve 3D HD zaujaly na Havaji

Honolulu, Praha 28. 1. 2013. Interaktivní pohled na Langweilův model Prahy a koncert z pražské HAMU přenášený živě ve formátu 3D HD mohli zhlédnout návštěvníci mezinárodní konference TIP2013 pořádané 14. a 15. ledna na Havaji. Čeští odborníci tak názorně převedli možnosti nejvyspělejších aplikací využitelných prostřednictvím vysokorychlostních sítí. Akci TIP2013 společně zorganizovaly na University of Hawaii sdružení asijských sítí národního výzkumu APAN a severoamerická vysokorychlostní síť Internet2. Obě ukázky se odehrály v rámci sekce eCulture zaměřené na uchovávání kulturního dědictví národů.

První ukázkou byl vzdálený interaktivní pohled na Langweilův model Prahy s využitím jeho digitalizované podoby. Vizualizace prováděná pomocí softwaru C2C v Institutu intermédií na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze byla ovládána z místa projekce vzdáleného více než 16 tisíc kilometrů. Podobné přenosy umožňují vzdálené studium a interaktivní spolupráci distribuovaných týmů. Přínosem je také možnost dálkového přístupu k vizualizaci fyzických nebo virtuálních modelů, které z důvodů manipulace nebo přístupových práv nelze přemístit.

Druhou ukázkou byl vůbec první přímý přenos koncertu ze Zvukového studia HAMU provedený ve formátu 3D HD. Obraz a zvuk se přenášely do sálu na University of Hawaii v Honolulu. Příprava i přenos byly provedeny v úzké spolupráci sdružení CESNET, Zvukového studia HAMU, Počítačového centra AMU a Výzkumného centra hudební akustiky MARC. Sdružení CESNET prezentovalo koncert v rámci vystoupení nazvaného Low-latency music transmission with 3D video.

Technická část i samotné provedení koncertu se setkaly s velkým úspěchem a byly oceněny jak ze strany vedoucí skupiny eCulture Dr. Faridahy Noorové, tak presidenta APAN Dae Young Kima, který českým expertům nabídl účast i na dalším mezinárodním meetingu APAN v Jižní Koreji. Zájem o spolupráci na přenosech ale projevila třeba i profesorka tance Ivani Santanová z Brazílie, která vede profesionální skupinu brazilských tanečníků.

Přenosy proběhly prostřednictvím vysokorychlostních sítí PASNET (v rámci Prahy), CESNET (v rámci České republiky), Géant (evropská akademická síť) a Internet2 (akademická síť v USA). Použití vysokorychlostních sítí umožnilo nekomprimovaný přenos obrazu i zvuku, který tak dosáhl nejvyšší možné kvality a umožnil dokonalý pohled na vzdálený muzeální artefakt, respektive věrný zážitek z výkonu koncertních umělců.

Přenosy byly realizovány pomocí zařízení MVTP-4K, které vyvinuli výzkumní pracovníci sdružení CESNET a jež je dnes dostupné na trhu pod označením 4K Gateway. Datový tok činil přibližně 3 Gb/s ve směru na Havaj a 1,5 Gb/s v opačném směru.

Vývoj technologie 4K Gateway byl realizován s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci projektu POVROS (TA01010324). Více na: www.4kgateway.com.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Institut intermédií (IIM) je sdílené pracoviště Českého vysokého učení technického a Akademie múzických umění. Vytváří platformu pro mezinárodní spolupráci studentů a pedagogů technických i uměleckých oborů. Rozvíjí a iniciuje nový mezioborový model vzdělávání a výzkumu, propojující české technické, umělecké, ale i přírodovědné či humanitní školy, mimoakademické partnery a poskytuje prostor pro dialog napříč rozmanitými oblastmi vědění.

Hudební a taneční fakulta je jednou ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). Zvukové studio je účelové zařízení Hudební fakulty AMU v Praze, které se podílí na řešení úkolů vyplývajících z plánů pedagogické, vědeckovýzkumné a umělecké činnosti této fakulty v oblasti zvukové tvorby a hudební akustiky. Současně zajišťuje profesionální zvukové nahrávky pro své studenty a pedagogy. Výzkumné centrum hudební akustiky MARC se věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu v oblasti hudební akustiky a psychoakustiky se zaměřením na hudební nástroje a jejich části i zpěvní a mluvní lidský hlas.

Tisková zpráva, 28. ledna 2013

Poslední změna: 19.3.2013