V Praze proběhne 29. a 30. ledna Konference e-infrastruktury CESNET

Praha 23. ledna 2019. Komplexní přehled svých specializovaných služeb i novinek z vlastního výzkumu a vývoje představí sdružení CESNET formou přednášek a praktických ukázek na dvoudenní Konferenci e-infrastruktury CESNET. Proběhne 29. a 30. ledna v Nové budově ČVUT v pražských Dejvicích a vedle odborníků sdružení na ní vystoupí významní zahraniční hosté i zástupci z komunity uživatelů. Zájemci o účast se mohou stále registrovat na stránkách https://konference.cesnet.cz/. První den akce bude rovněž živě streamován.

„Konference neslouží pouze k prezentaci našich aktivit, ale zároveň vytváří platformu pro diskusi o hlavních trendech, které v současnosti formují náš obor. Zároveň se jedná o největší setkání komunity našich uživatelů. Registrováno je více než 300 účastníků,“ říká ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

Úvodní dopolední blok prvního dne konference zahájí ředitel Odboru výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Lukáš Levák. Po něm ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád představí stávající podobu e-infrastruktury CESNET a nastíní její další budoucnost. O významu národních sítí pro vědu a výzkum bude hovořit Andreas Dudler, generální ředitel švýcarské národní e-infrastruktury Switch, a o přínosech mezinárodní síťové spolupráce Erik-Jan Bos, vedoucí pro politiku a strategii organizace NORDUnet, která sdružuje národní sítě severských zemí ‒ Švédska, Norska, Finska, Dánska a Islandu.

Během odpoledního programu prvního dne odborníci sdružení CESNET seznámí účastníky se svými dalšími plány v jednotlivých oblastech: ve sféře přenosu, zpracování a ukládání dat, na poli digitálních identit, bezpečnosti či multimédií.

Druhý den bude věnován odborným tématům, jakými jsou například další plány sítě CESNET, trendy ve zpracování a ukládání velkých vědeckých dat, nástroje pro ochranu uživatelů a sítí, rozvoj softwarově definované sítě, systémy pro správu identit uživatelů, aktuální problémy ohledně eIDAS, multimédii anebo Internetu věcí. Hosté si budou moci prohlédnout technologická dema, navštívit některý z workshopů nebo laboratoř SageLab.

Kompletní program konference včetně registračního formuláře.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 23.1.2019