Koncert proti totalitě bude přenášen online ve vysoké kvalitě

Praha 13. listopadu 2020. Letošní ročník Koncertu proti totalitě proběhne formou online přenosu ve vysoké obrazové i zvukové kvalitě, který zajistí odborníci sdružení CESNET. Zájemci jej mohou sledovat 17. listopadu od 19 hodin na sociálních sítích AVU, AMU, HAMU, Knihovny Václava Havla a také na webových stránkách.

Koncert bude snímán v rozlišení 4K. Síťové propojení bude realizováno páteřní sítí CESNET, která je součástí národní e-infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání,“ říká Sven Ubik ze sdružení CESNET, vedoucí týmu, který zajišťuje technologické řešení koncertu.

Koncert proti totalitě je pořádaný tradičně v den výročí sametové revoluce a připomíná zároveň i Mezinárodní den studentstva, který byl vyhlášen po tragických událostech 17. listopadu 1939. Pořadatelem je Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, spolupořadateli tohoto ročníku jsou Akademie výtvarných umění a Knihovna Václava Havla.

Letošní, v pořadí již sedmý ročník Koncertu proti totalitě se uskuteční v Sále Bohuslava Martinů pražské HAMU. Na pódiu své alma mater se setkají současní studenti se svými profesory a úspěšnými absolventy. Tradičně zazní skladby autorů, jejichž životy a tvorbu poznamenaly totalitní režimy či byli přímo vystaveni různým formám bezpráví.

Dramaturgie představí Sonátu pro klavír maďarského autora Bély Bartóka v podání studenta HAMU Tomáše Vrány, loňského semifinalisty světové Bartókovy klavírní soutěže v Budapešti. Dále zazní písňový cyklus Písničky na dvě stránky, který na texty moravské lidové poezie zkomponoval Bohuslav Martinů ve svém válečném exilu ve Spojených státech. Diváci se mohou těšit na sopranistku Kristýnu Kůstkovou, studentku AMU a současně newyorské konzervatoře Mannes, a jednoho z nejlepších českých klavíristů Martina Kasíka.

Vrcholem bude Kvartet pro konec času, který hluboce věřící Olivier Messiaen napsal v roce 1940 na papír, který mu obstaral německý strážce zajateckého tábora Stalag VIII A. Poprvé zazněl v táborové umývárně a podruhé před pěti sty zajatci tábora. Interpretace díla se zhostí koncertní mistr České filharmonie a student HAMU houslista Jan Mráček, violoncellista Jiří Bárta, klavírista Martin Kasík a klarinetista Irvin Venyš.

Koncert doprovodí výjimečný výstavní projekt Doba trvanlivosti z dílny Akademie výtvarných umění, který představí grafická díla současných studentů, absolventů a profesorů AVU. Sjednocujícím prvkem projektu je totalita, respektive přetrvávající totalitní myšlení a jeho „doba trvanlivosti“ v prostředí demokratické společnosti, tedy v podmínkách pro generaci současných studentů zdánlivě samozřejmých. Online přenos koncertu vizuálně doprovodí ukázky výtvarných děl. Po uvolnění ochranných opatření na potlačení koronavirové nákazy bude výstava volně přístupná v respiriu HAMU.

Sdružení CESNET patří v oblasti vysokorychlostních přenosů s minimálním zpožděním a ve vysokém rozlišení, a to i v 3D provedení, ke světové špičce. Využívá při nich vlastních unikátních technologií. Přenosy, které umožňují sdílení dat i na velké vzdálenosti při zachování obrazové kvality, využívají především lékaři, ale užitečné jsou také v umění, kinematografii, architektuře i jiných oborech. CESNET už například pomohl realizovat několik představení, kdy diváci mohli sledovat a poslouchat hudebníky, kteří spolu hráli, aniž by byli fyzicky přítomni na jednom místě.

 

Záznam a přenos koncertu je realizovány s podporou Technologické agentury
České republiky v rámci projektu Distanční spolupráce v uměleckém vzdělávání
s využitím moderních přenosových technologií (TL01000106)“.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 28.1.2021