Josef Vojtěch ze sdružení CESNET dosáhl úrovně Senior Member v hierarchii IEEE

Praha 12. února 2016. Vedoucí Oddělení optických sítí sdružení CESNET Josef Vojtěch byl povýšen na úroveň Senior Member v hierarchii mezinárodní organizace IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), neboli Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství, je mezinárodní nezisková profesní organizace usilující o vzestup technologií souvisejících s elektrotechnikou. Sdružuje elektroinženýry a informatiky z přibližně 150 zemí světa. Vydává více než 100 odborných periodik a řadu knih (z IEEE pochází zhruba čtvrtina světové produkce odborné literatury o elektrotechnice anebo informatice), pořádá konference a podobně.

Stupeň Senior Member je nejprestižnějším, o nějž může člen organizace zažádat. Dosud se to podařilo pouze 9 % ze současných 433 tisíc členů IEEE. Podmínkou pro udělení úrovně Senior Member je vysoká profesionální zdatnost. Žadatel musí působit v oboru nejméně deset let, z toho alespoň pět let velice intenzivně.

Ing. Josef Vojtěch, Ph.D., vystudoval počítačové sítě na ČVUT v Praze a v roce 2009 obhájil doktorskou práci na téma All-optical networking. Od roku 2003 působí v Oddělení optických sítí sdružení CESNET, kde se dlouhodobě věnuje rozvoji otevřeného přenosového systému CzechLight a v posledních letech také jeho aplikaci pro přenosy přesného času a stabilní frekvence. Je autorem či spoluautorem tří mezinárodních patentů, deseti národních patentů a užitných vzorů. V roce 2007 získal spolu s kolegy Miroslavem Karáskem a Janem Radilem cenu ministra školství za výzkum.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 14.11.2017