Jan Gruntorád získal prestižní medaili Vietschovy nadace

J_Gruntorad_ Vietschova_medailePraha 14. června 2016. Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET, které provozuje stejnojmennou národní e-infrastrukturu České republiky, byl oceněn čestnou medailí Vietschovy nadace. Ta je každoročně udělována osobnostem, které se trvalými hodnotami zasloužily o výzkum a vývoj pokročilých internetových technologií určených na podporu vědy, výzkumu a vysokého školství. Jan Gruntorád obdržel medaili 13. června v Praze během konference TNC16, největší události v oblasti evropských sítí pro výzkum a vzdělávání, organizované evropskou asociací národních sítí pro výzkum a vzdělávání GÉANT. Akci hostí sdružení CESNET.

Medaile Vietschovy nadace se uděluje jednotlivcům nebo týmům, jež přicházejí s novými nápady, ale zároveň těm, kteří prokázali organizační schopnosti a jejichž úsilí vedlo k založení institucí nebo služeb dlouhodobé hodnoty. „V případě Jana Gruntoráda se obě tyto dovednosti unikátním způsobem spojily,“ zdůvodňuje ocenění předseda správní rady Vietschovy nadace Valentino Cavalli.

Jan Gruntorád je držitelem titulů Ing. (1975) a CSc. (1989) z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Po absolvování vysoké školy přijal práci v Regionálním univerzitním výpočetním centru v Praze. V roce 1986 se stal vedoucím Oddělení datové komunikace a počítačových sítí tohoto centra.
V těchto počátcích byl Jan Gruntorád zástupcem nevelké skupiny lidí, kteří si uvědomili význam internetu a jeho potenciál pro výzkum a vzdělávání.

Po politických změnách v roce 1989 inicioval zapojení Československa do sítě European Academic and Research Network (EARN) a v květnu 1990 se stal národním ředitelem sítě EARN pro Československo a odpovídal za rozvoj této sítě na celém území Československa.

Od roku 1992 byl odpovědný za založení první sítě internetového typu v České republice – sítě CESNET. Získal ocenění od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za návrh a realizaci této sítě.
Jan Gruntorád byl v březnu 1996 klíčovou osobou při zakládání nové právní formy CESNET – zájmového sdružení právnických osob. Byl zvolen ředitelem a členem představenstva sdružení CESNET a na těchto pozicích působí dodnes.

V letech 1998 až 2003 byl předsedou asociace CEENET (Central and Eastern European Network Association) a více než pět let působil jako konzultant NATO na poli počítačových sítí pro komunitu výzkumu a vzdělávání v oblasti Kavkazu. Podílel se na vytváření IP sítě pro vědecko-výzkumnou komunitu v Ázerbájdžánu.

Šest let byl členem představenstva v Británii sídlící společnosti DANTE, odpovědné za založení a provoz celoevropské sítě pro výzkum a vzdělávání GÉANT. Několik let působil jako člen řídicího výboru projektů GÉANT.

Od roku 2010 je Jan Gruntorád odpovědný za vytváření a provoz elektronické infrastruktury pro výzkum a vývoj v České republice, tvořené počítačovými sítěmi, gridy, cloudy, službami ukládání dat a nástroji k podpoře spolupráce. Předsedal rovněž pracovní skupině odpovědné za tvorbu a aktualizaci sekce informatiky/e-infrastruktur plánu pro velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovaci v České republice. Jan Gruntorád reprezentuje Českou republiku ve skupině European e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group).

Členové správní rady Vietschovy nadace byli při svém výběru v letošním roce jednotní. „Zvláště nyní, kdy CESNET pod vedením Jana Gruntoráda oslavuje své 20. výročí, je vhodné ocenit jeho přínos i na mezinárodní úrovni,“ dodává Valentino Cavalli.

Posláním Vietschovy nadace (The Vietsch Foundation) je podporovat výzkum a vývoj pokročilých internetových technologií určených pro vědecký výzkum a vysoké školství. Nadace plní své cíle ve dvou směrech: Zaprvé finančními prostředky přispívá na konkrétní projekty v oblasti výzkumu a vývoje, které mají potenciální hodnotu pro pokrok evropských i globálních výzkumných a vzdělávacích sítí. A zadruhé každým rokem uděluje čestné vyznamenání lidem, kteří přispěli k rozvoji služeb či technologií trvalé hodnoty, jež jsou využívány síťovou komunitou a jejími uživateli při výzkumu, vývoji a vzdělávání. Nadace byla založena na základě poslední vůle Willema Karla Vietsche (1952–2014), nizozemského odborníka, přední postavy mezinárodní internetové komunity, mimo jiné generálního tajemníka sdružení TERENA, které zastřešovalo evropské národní sítě pro výzkum a vzdělávání. Více na: www.vietsch-foundation.org

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT a gridových projektech (EGI. eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 14.11.2017