Jak zvýšit bezpečnost kampusových sítí?

Praha 23. dubna 2014. Ve spolupráci s partnery panevropské sítě GÉANT, která propojuje evropské národní sítě pro výzkum a vzdělávání, pořádá sdružení CESNET tento čtvrtek a pátek (24. a 25. dubna) v Praze seminář Monitoring a bezpečnost kampusových sítí. Pozvání přijali odborníci z deseti evropských států, většina z nich působí jako správci sítí na univerzitách anebo dalších akademických pracovištích. Vyslechnou si přednášky předních tuzemských i zahraničních specialistů a společně pak mohou debatovat na téma, jak pomocí monitoringu a dalších nástrojů přispět k ještě větší bezpečnosti a kvalitě tzv. kampusových sítí, tedy lokálních počítačových sítí.

CESNET se dané problematice dlouhodobě věnuje v rámci své výzkumné činnosti spojené s jeho účastí v panevropském projektu GN3 a zapojením do odborné aktivity Campus Best Practices (NA3/Task 2).

Podrobnosti o semináři najdete na:
https://www.cesnet.cz/cesnet/events/campus-network-ws/?lang=en

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 23. dubna 2014

Poslední změna: 23.4.2014