Jádro e-infrastruktury CESNET běží na 100 Gb/s

Praha 1. 7. 2013. Celé jádro národní e-infrastruktury CESNET už na všech svých optických DWDM trasách poskytuje rychlost 100 gigabitů za sekundu (Gb/s). Tím se naše národní síť pro výzkum a vzdělávání zařadila mezi nemnoho světových optických infrastruktur, které jsou schopny poskytovat uživatelům tuto zatím nejvyšší dosaženou rychlost. Pro představu: kapacita 100 Gb/s umožňuje za jedinou sekundu přenést data z 20 CD či 3 DVD. Ještě významnější je potenciál podpory interaktivních aplikací určených pro přenos kombinace dat, zvuku a obrazu, zejména živých videopřenosů ve vysokém rozlišení (tzv. streamingu).

Povýšení optické sítě na kapacitu 100 Gb/s navíc pro CESNET znamená světové prvenství, a to díky prvnímu souběžnému nasazení produkčního 100Gb/s datového přenosu a fotonických služeb po sdíleném optickém vlákně na trase Praha–Brno. Fotonické služby minimalizují kolísání přenosového zpoždění, což vyžadují některé specifické aplikace, jakými jsou dálkové řízení přístrojů, reprodukovatelné vědecké experimenty nebo přenosy přesného času či frekvence.

E-infrastruktura CESNET je přednostně určena tuzemským vědeckým či výzkumným týmům a celé akademické obci. Vědci a výzkumníci v České republice využijí špičkovou kapacitu především pro výměnu objemných souborů, například s ženevským centrem CERN v rámci výzkumu fyziky pevných částic, pro interaktivní přenosy robotických operací mimořádně náročné na přenosovou kapacitu i minimální zpoždění a další sofistikované úkony náročné na přenosové parametry.

Postupné zvyšování kapacity sítě na úroveň 100 Gb/s započalo v prvních měsících letošního roku po komplexním testování v roce 2012. V únoru 2013 zrychlila na 100 Gb/s z dřívějších 10 až 40 Gb/s páteř infrastruktury, konkrétně trasy Hradec Králové–Praha–Brno a Brno–Olomouc, a to díky 100GE DWDM kartám v páteřním směrovači CRS-3/16. Poté se přidávaly další DWDM okruhy tvořící jádro sítě.

Stogigabitová kapacita je dnes vnímána jako charakteristika nejvyspělejších elektronických infrastruktur, zejména určených pro výzkum a vzdělávání, které tvoří předvoj ve vývoji komunikačních technologií. O nejvýznamnější mezikontinentální komunikační spojení dosahující této rychlosti mezi Amerikou a Evropou se proto zasazuje i šestice předních světových sítí pro vzdělávání a výzkum – Internet2 (USA), NORDUnet (severské státy Evropy), ESnet (Ministerstvo energetiky USA), SURFnet (Nizozemsko), CANARIE (Kanada) a GÉANT (Evropa). Ta svůj nedávno zveřejněný záměr vybudovat první transatlantickou trasu pro potřeby mezinárodního výzkumu, vývoje a vzdělávání o rychlosti 100 Gb/s předvedla v reálu na významné síťové konferenci TERENA Networking Conference 2013 (TNC 2013), která se konala počátkem června v nizozemském Maastrichtu. V rámci projektu Advanced North Atlantic 100G Pilot Project (ANA-100G) se bude 100Gb/s spojení v průběhu příštích měsíců testovat a zároveň se budou zkoumat a ověřovat související technologie, aplikace i služby. Už nyní se podařilo snadno naplnit z 80 % nabízenou kapacitu spojení pro velké přenosy dat, které generovaly pouhé dva servery na každé straně oceánu.

Ani hranice 100 Gb/s však není konečná. Vývoj v oblasti směrovačů se dnes soustředí už na rozhraní podporující 400 Gb/s. Na úrovni přenosových DWDM systémů se dokonce vyvíjejí a testují přenosové rychlosti dosahující až 1 Tb/s (jeden terabit se přitom rovná jednomu tisíci gigabitů).

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 1. července 2013

3.2loga rgb

Poslední změna: 16.8.2013