Internet a CESNET spojují hudebníky z různých částí světa

Miami, Praha 5. dubna 2016. Sdružení CESNET prezentovalo v rámci workshopu Network Performing Arts Production, který se konal 22. března v New World Center v Miami, nové možnosti mezinárodní spolupráce hudebníků a prezentace české kultury.

Pomocí zařízení 4K Gateway zorganizovalo jako hlavní partner ve spolupráci s pražskou HAMU a americkou výzkumnou sítí Internet2 distribuované kulturní představení: v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie hrál přední český varhaník Jaroslav Tůma a v New World Center ve stejný okamžik trumpetista George Goad. Oba hudebníky při tom dělilo přes 8000 kilometrů. Brněnský kostel se může od roku 2014 chlubit novými varhany. Představení bylo nové využitím tohoto unikátního nástroje a také velkou vzdáleností mezi hudebníky. Ukázalo, že výjimečný nástroj spojený s určitým prostorem může být prostřednictvím vysokorychlostních sítí a moderních přenosových technologií použit pro společný koncert i se zahraničními hudebníky působícími ve své domovské instituci. Akci proto sledovali i zástupci dalších akademií múzických umění v Evropě i Spojených státech amerických a také akademických sítí GÉANT a Internet2.

Zařízení 4K Gateway je výsledkem projektu POVROS, podpořeného Technologickou agenturou ČR, který řešil CESNET ve spolupráci se společnostmi Visual Unity a ACE. Malá přidaná latence umožňuje distanční spolupráci v reálném čase i v oblastech kriticky citlivých na přenosové zpoždění, jako je právě vzdálená souhra při klasické hudbě. O technologii už projevily zájem zahraniční kulturní instituce, kterým umožní nové metody výuky, výměny zkušeností i úsporu času při přípravě nejrůznějších představení. Přenos probíhal přes tuzemskou národní síť pro výzkum a vzdělávání CESNET, evropskou infrastrukturu GÉANT a americkou Internet2.

Druhým představením, při němž byla pro změnu využita technologie UltraGrid, bylo CENICtivity: Jazz Expressed Across Networks. Jazzový koncert spojil prostřednictvím výzkumných sítí Internet2 a CENIC v USA členy SFJAZZ High School All-Stars v San Franciscu, skladatelku, pedagožku a jazzovou pianistku Geri Allen z University of Pittsburgh, která vystoupila na University of California-Davis v rámci konference CENIC 2016, a profesora Chrise Chafeho ze Stanfordovy univerzity, který hrál na violoncello v Miami v New World Center. Představení, produkované primárně partnery sdružení CESNET SFJAZZ a CENIC, demonstrovalo kombinaci propojení tří klavírů Yamaha Disklavier, softwaru JackTrip vyvíjeného na Stanfordově univerzitě a řešení UltraGrid.

tz1606-1 tz1606-2 tz1606-3 tz1606-4

Jaroslav Tůma je přední český varhaník, klavírista, cembalista, pedagog a hudební popularizátor. Od roku 1992 vyučuje na Akademii múzických umění v Praze. Koncertoval již v mnoha státech Evropy, v USA, Japonsku a v dalších zemích. Nahrává pro rozhlas, televizi a četná hudební vydavatelství. Je držitelem řady ocenění z mezinárodních festivalů, zasedá v porotách mezinárodních varhanních a cembalových soutěží a působí jako poradce při restaurování historických varhan.

Hudební a taneční fakulta je jednou ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU), založené v roce 1945. AMU je členem evropských univerzitních a uměleckých asociací s přesahem mimo evropský kontinent, např. EUA a ELIA, a také členem sdružení CESNET. Poskytuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, podílí se na organizaci mezinárodních hudebních festivalů (např. Pražského jara) a provádí vlastní výzkum v oblasti hudební akustiky a psychoakustiky.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017