Hudebníky dělilo 1000 km, přesto spolu zahráli

Praha 14. května 2015. Ve spolupráci sdružení CESNET, pražské HAMU a londýnské Royal College of Music proběhlo 6. května distribuované kulturní představení v rámci workshopu Network Performing Arts Production, pořádaného organizací GÉANT. Šlo o společné vystoupení houslisty Matouše Pěrušky a klavíristky Alison Rhindové, které přitom dělilo přes 1000 kilometrů.

Představení bylo realizováno pomocí zařízení pro vícekanálové přenosy obrazu a zvuku s vysokým rozlišením a velmi malou latencí 4K Gateway, vyvinutém ve sdružení CESNET. Malá přidaná latence umožňuje distanční spolupráci v reálném čase i v oblastech kriticky citlivých na přenosové zpoždění, jako je právě vzdálená souhra v klasické hudbě.

O technologii už projevily zájem zahraniční kulturní instituce, kterým umožní nové metody výuky, výměny zkušeností i úsporu času při přípravě kulturních představení. Ze strany hudebníků byl nízkolatenční přenos hodnocen jako výborně využitelný hlavně pro zkoušky před vystoupeními. Přenos probíhal přes tuzemskou národní síť pro výzkum a vzdělávání CESNET, evropskou akademickou infrastrukturu GÉANT a národní síť pro výzkum a vzdělávání Velké Británie JANET.

Praha-Londyn1 Praha-Londyn2 Praha-Londyn3 Praha-Londyn4

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.5.2015