GÉANT zrychlil na 2 terabity za sekundu: evropská věda má datovou síť budoucnosti

Cambridge, Praha 7. srpna 2013. Organizace DANTE minulý týden oznámila dokončení významného zdokonalení superrychlé panevropské datové komunikační infrastruktury GÉANT, která propojuje národní sítě pro výzkum a vzdělání (tzv. NRENs – National Research and Education Networks). Provedené navýšení celkové kapacity na 2 Tb/s (terabity za sekundu) má ještě více napomoci oblasti výzkumu, inovací a vzdělávání, která je hnací silou oživení Evropy. Členem DANTE je i sdružení českých vysokých škol a akademie věd CESNET.

Infrastrukturu GÉANT dnes využívá více než 50 milionů uživatelů. Nejmodernější technologie nasazené v síti zajistí ještě vyšší flexibilitu a rychlejší poskytování služeb. Nové okruhy lze „zapnout” během jediné hodiny. Na vyžádání lze nyní v páteři sítě GÉANT nabídnout krátkodobý přenos mimořádně velkého objemu dat. Zvýšená odolnost sítě a její samoopravná schopnost navíc zaručují nepřetržité poskytování služeb i v případech málo pravděpodobných poruch, které by se mohly vyskytnut v některé části infrastruktury.

Přes páteř sítě GÉANT nyní denně prochází více než 1000 terabytů dat, přičemž mnoho z nich souvisí s nejpokrokovějšími výzkumnými projekty uskutečňovanými v různých částech světa. Vytváření a sdílení výzkumných dat však exponenciálně roste, a to má dopad na výzkumné sítě, vysoce výkonné výpočty i gridy, které jsou společně označovány jako e-infrastruktury. Převratné projekty, jako je například velký urychlovač částic organizace CERN (Large Hadron Collider, LHC), vznikající Square Kilometre Array (největší rádiový teleskop na světě) nebo aktivity v oblasti bioinformatiky, vytvářejí obrovské množství dat, které je třeba distribuovat, analyzovat, ukládat a zajistit k nim přístup. Rychlý a stabilní přenos dat silně závisí na vysoké rychlosti a vyhrazené šířce pásma poskytované sítěmi, jakou je GÉANT, a potřeba vybudování terabitové sítě se zvyšuje každým dnem.

GÉANT nyní spojuje více než stovku národních sítí po celém světě. Jde o největší a nejmodernější výzkumnou a vzdělávací infrastrukturu na světě. Propojuje více než 50 miliónů uživatelů z 10 tisíc institucí po celé Evropě, a podporuje tak výzkum v takových odvětvích, jakými jsou energetika, životní prostředí, výzkum vesmíru anebo medicína. GÉANT zajišťuje nezbytnou přenosovou rychlost i k rozvoji dalších vědeckých oborů: od fyziky částic, bioinformatiky až po ty, které se věnují společenským problémům, například stárnutí populace, diagnostice chorob a změnám klimatu.

Infrastruktura GÉANT, která je spolufinancovaná Evropskou komisí v rámci 7. výzkumného vývojového programu EU, je rozhodujícím prvkem e-infrastruktury při vytváření evropského výzkumného prostoru – jednolitého a otevřeného prostředí pro výzkum on-line – a při zajišťování špičkové konektivity mezi Evropou a zbytkem světa.

Síť GÉANT a související služby zaštítěné projektem GN3plus zahrnují činnosti prováděné ve spolupráci 41 partnerů: 38 evropských sítí NRENs (včetně tuzemského sdružení CESNET) a dále sdružení DANTE, TERENA a NORDUnet (zastupující pět severských zemí). GÉANT provozuje sdružení DANTE v zastoupení evropských sítí NRENs.

Více informací na: www.geant.net.

Mark Johnston, vrchní zástupce DANTE pro provoz sítě, řekl: „Projekt upgradu sítě GÉANT zahrnoval obnovu 50 000 km páteřní infrastruktury a náhradu původního zařízení nejnovějšími přenosovými a přepínacími technologiemi na okraji sítě. To představuje významný podnikatelský krok a dlouhodobou investici. Nová síť přináší několik klíčových výhod: vysoce zvýšenou kapacitu, rychlejší poskytování služeb a ještě vyšší úrovně odolnosti.”

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise, doplnila: „Zvýšení podpůrné kapacity (množství dat, které lze přenášet) až na 2 Tb/s v podstatě projekt GÉANT zabezpečuje až do roku 2020. Znamená to, že jsme si udělali náskok před tím, co se nazývá »záplava dat«, která vzniká v souvislosti s výzkumnými projekty, jež využívají stále více dat novými způsoby. Dnešní rychlosti a zpracování dat jsou stejně rozhodující jako samotný výzkum a superrychlá síť znamená, že jsme blíže k dosažení evropského výzkumného prostoru (European Research Area) a úspěšnému řešení takových úkolů, jako je zabezpečení potravin a energie, zlepšování zdraví a ochrana životního prostředí.”

Matthew Scott a Niels Hersoug, generální ředitelé organizace DANTE, ve společném prohlášení uvedli: „Tato významná investice do globálních sítí je zásadním krokem, který podporuje důležitou práci evropských výzkumných pracovníků. Ze sítě GÉANT budou mít prospěch vědecké obory od pozorování země a předpovídání počasí až po chemii a neurologii. Jsme nadšeni tím, když vidíme, jak tato terabitová síť příští generace dále rozvíjí pokrok vědy.“

DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) je nezisková organizace založená v roce 1993, která navrhuje, buduje a provozuje velké a moderní sítě pro výzkum a vzdělávání. DANTE jménem NRENs (evropských národních výzkumných a vzdělávacích sítí) vybudovala a provozuje GÉANT, rozhodující část e-infrastruktury nutné k vybudování evropského výzkumného prostoru. Organizace DANTE, která funguje ve spolupráci s Evropskou komisí a v těsném partnerství s evropskými NRENs i mezinárodními partnery, zůstává základem úspěchu globální výzkumné spolupráce. DANTE také řídí výzkumné a vzdělávací síťové projekty pro oblast Evropy (GÉANT), Středozemí (EUMEDCONNECT), subsaharské Afriky (AfricaConnect), střední Asie (CAREN) a koordinuje spolupráci mezi Evropou a Čínou (ORIENTplus). DANTE také podporuje odborné organizace působící v oblasti sítí v Latinské Americe (RedCLARA), Karibiku (CKLN) a pacifické Asii (TEIN*CC). Více na: www.dante.net.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 7. srpna 2013

Poslední změna: 8.8.2013