Evropská komise schválila 25 milionů eur pro další fázi projektu GÉANT

geant-logo2Cambridge 18. 11. 2015. V pondělí 16. listopadu Evropská komise stvrdila grantovou dohodu o dotacích ve výši 25 milionů eur, které jsou určeny na nejnovější fázi projektu GÉANT, nazvanou GN4-1, jejíž řešení bude ukončeno v dubnu příštího roku. GÉANT je v současnosti nejvýkonnější infrastrukturou světa. Její součástí je i tuzemská národní e-infrastruktura CESNET. GÉANT propojuje náš kontinent se zbytkem světa, podporuje celosvětový výzkum a pomáhá k dalšímu rozvoji Evropy.

„Podpis dohody nám umožní ještě více posílit naši celoevropskou síť pro vědu, výzkum a inovaci,“ říká Augusto Burgueño Arjona, ředitel Oddělení e-infrastruktury na Generálním ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie.

Stejně jako evropské sítě pro výzkum a vzdělávání (tzv. NREN) i GÉANT slouží evropské komunitě zaměřené na výzkum a vzdělání. Patří sem například pracoviště v CERN, Evropská jižní observatoř, EUMETSAT či Evropská laboratoř molekulární biologie.

Díky superrychlé síti a integrované sadě služeb, jakými jsou zabezpečení, ověřování údajů, oprávnění a totožnosti, nabízí GÉANT důvěru a spolehlivost, které jsou nezbytné pro spolupráci na rozsáhlých výzkumech, datově náročných vědeckých projektech, výpočetních clusterech a cloudech (včetně evropského cloudu Open Science) a podobně.

Výkonný ředitel projektu GÉANT Steve Cotter k tomu dodává: „Prostřednictvím GN4-1 mohou GÉANT a národní sítě i v budoucnu pomoci urychlit výzkum, podpořit inovaci a obohatit vzdělávání. GÉANT poskytuje ty nejdůležitější služby, díky čemuž může velkou měrou přispět k rozvoji jednotného digitálního trhu a budoucí prosperity Evropy.“

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 19.11.2015