Evropa vybuduje síť pro velmi přesné přenosy času a frekvence, na projektu se podílí i CESNET

Praha 2. prosince 2020. CESNET prostřednictvím zapojení do projektu CLONETS-DS (Clock Optical Network Services – Design Study) přispěje k nastavení celoevropské optické sítě pro distribuci velmi přesné informace o čase a frekvenci. Nová infrastruktura v budoucnu zajistí například větší přesnost navigačních systémů, zkvalitnění měření gravitačního pole Země, uplatní se v astronomii anebo při zaznamenávání změn klimatu. Přesný čas a stabilní frekvence budou přenášeny pomocí optických kvantových hodin s přesností osmnácti míst za desetinou čárkou (to zhruba odpovídá 0,02 vteřiny v odhadovaném stáří vesmíru).

Evropská unie investuje v příštích dvou letech do projektu CLONETS-DS přibližně tři miliony eur. Na projektu pracuje konsorcium složené z evropských národních metrologických institutů a vysoce specializovaných organizací ze sedmi zemí. Navrhují evropskou síť distribuce času, která bude odpovídat potřebám vyvolaným technologickým vývojem, jako je např. cloud computing, Internet věcí či Průmysl 4.0.

Změna přenosu informací o přesném času a frekvenci se týká způsobu, jakým jsou distribuovány velmi stabilní frekvenční referenční signály. Dojde k přechodu od vysílání rádiového signálu k přenosu signálu po optických vláknových sítích.

„Sdružení CESNET má více než dvacetiletou zkušenost s provozováním optické sítě založené na temných vláknech a také dlouhodobou zkušenost s ustavením a provozováním přenosů přesného času a ultrastabilní optické frekvence v této optické síti. Sdružení se v rámci projektu CLONETS-DS podílí na klíčových aktivitách jako je definování technologií, topologie tak i monitoringu a vyhodnocování parametrů přenosů,“ říká Ing. Josef Vojtěch, Ph.D., vedoucí Oddělení optických sítí sdružení CESNET.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 2.12.2020