Evropa se spojí s Amerikou rychlostí 100 Gbit/s

Průkopníci vyzývají komerční sektor k rozvoji globálních sítí

Washington, Praha 2. května 2013. Šestice předních světových sítí minulý týden ohlásila svůj záměr vybudovat první mezikontinentální přenosové trasy o rychlosti 100 gigabitů za sekundu (Gbit/s) určené pro výzkum a vzdělávání.

Vedoucí představitelé organizací Internet2 (USA), NORDUnet (severské státy Evropy), ESnet (Ministerstvo energetiky USA), SURFnet (Nizozemsko), CANARIE (Kanada) a GÉANT (Evropa) to společně prohlásili na letošním výročním setkání Internet2 před 800 čelných představitelů z oblasti technologií, vzdělávání a výzkumu. V rámci infrastruktury GÉANT se projektu účastní také tuzemská národní síť CESNET.

Jmenovaní průkopníci vytvoří partnerství s komerčním sektorem, například s prodejci zařízení a operátory působícími v severoatlantické oblasti, za účelem rozvoje globálních sítí pro výzkum a vzdělávání. Přitom vyzvali národní sítě pro výzkum a vzdělávání (NREN) a jejich členy z celého světa k účasti na projektu nazvaném Advanced North Atlantic 100G Pilot neboli ANA-100G. Cílem projektu je podnítit trh pro mezikontinentální propojení o rychlosti 100 Gbit/s a rozvíjet globální sítě a aplikace ve prospěch výzkumu a vzdělávání.

Řada NREN po celém světě v uplynulém roce zvýšila přenosovou kapacitu na 100 Gbit/s, mezikontinentální síťová propojení však dosud zůstávala stranou. Projekt ANA-100G urychlí objevy v datově náročných vědeckých oborech, mimo jiné ve fyzice částic, radioastronomii či genomice, a zároveň uspíší vývoj převratných síťových aplikací a architektur.

Současné prohlášení institucí přichází více než deset let poté, co pokročilé sítě výzkumu a vzdělávání povýšily na technologii umožňující rychlost 10 Gbit/s. První spojení s přenosovou kapacitou 10 Gbit/s mezi New Yorkem a Amsterdamem bylo uvedeno do provozu v září 2002 u příležitosti konference iGrid2002, konané v Nizozemsku.

Šestice předních sítí otestuje nové přenosové spoje, aplikace, prostředky, techniky monitorování a pokročilé technologie, jako například softwarově definované síťování, a to vše až mezi čtyřmi otevřenými propojovacími místy sítě, mimo jiné sítí MAN LAN v New Yorku a NetherLight v Amsterdamu. Tyto pokusy pomohou stanovit požadavky na efektivní provozování vlnových délek o rychlosti 100 Gbit/s mezi Severní Amerikou a Evropou.

Vyjádření vedoucích představitelů zúčastněných institucí:

H. David Lambert, prezident a generální ředitel Internet2, řekl: „Přední světové NREN neustále posunují hranice moderního síťování v rámci své trvalé snahy o podporu výzkumu a vzdělávání na celém světě. Jsem rád, že tito partneři a pokrokové organizace jsou ochotní společně pracovat na zkoumání mezí toho, co je technicky možné, a zkvalitňovat výzkum a vzdělávání dnes i po řadu dalších let.“

René Buch, generální ředitel NORDUnet, sdělil: „Naši uživatelé chtějí vysoce výkonné sítě, které dokáží bezproblémově podporovat jejich aplikace. Toto první 100gigabitové propojení mezi Severní Amerikou a Evropou dokáže, že sítě NREN posunují hranice možného a inovují v úzké spolupráci se silnými partnery v oblasti průmyslu.“

Greg Bell, ředitel ESnet, podotkl: „Věříme, že vědecký pokrok by měl být zcela neomezený kapacitou sítí nebo lokalitou – tedy umístěním přístrojů, dat a lidí. Tento pozoruhodný pilotní projekt je významným krokem k uskutečnění této vize, zvláště pro vědeckou spolupráci obou břehů Atlantiku. Těšíme se, až nové spojení využijeme k testování inovativních aplikací, architektur a pracovních postupů.“

Erwin Bleumink, generální ředitel SURFnet, to okomentoval:  „V neustále se měnícím světě s rostoucí celosvětovou spoluprací ve vědě, ale i ve vzdělávání a podnikání a s vážnými problémy v ekonomické oblasti potřebujeme pracovat společně v globálním měřítku. Tato konkrétní spolupráce otevírá cestu k rozsáhlejší a pevnější spolupráci v oblasti NREN, k podpoře našich nejnáročnějších uživatelů a přispěje k touze Nizozemska stát se digitální bránou Evropy.“

Jim Roche, generální ředitel CANARIE, sdělil: „Tento projekt je názornou ukázkou dnešní spolupráce v rámci komunity NREN na rozvíjení nejmodernější infrastruktury, jež podpoří vědecké objevy zítřka, inovativní vzdělávací modely a digitální procesy a technologie, které se v budoucnu mohou stát běžnou součástí našeho života.“

Generální ředitelé DANTE Matthew Scott a Niels Hersoug se připojili jménem organizace GÉANT:  „Vítáme tuto příležitost ke spolupráci na zkušebním provozu kapacity o rychlosti 100 Gbit/s napříč Atlantikem a k podpoře našich partnerských NREN a jejich uživatelů. S tím, jak se spolupráce na výzkumu a vzdělávání stále více globalizuje, není už kvůli obrovskému nárůstu požadavků na přenos dat přes Atlantik udržitelné dále provozovat několik spojení o kapacitě 10 Gbit/s. Je nezbytné, aby výzkumné a vzdělávací sítě společně a rychle posunuly hranici možného v oblasti síťové technologie, a dosáhly tak ekonomické efektivity a zároveň hladkého globálního propojení.“

Více informací o těchto předních světových organizacích najdete na jejich webech:

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Tisková zpráva, 2. května 2013

Poslední změna: 3.5.2013